Senioriliikkeen hallituksen jäsen FT Arto Tiihonen motivoi hämäläisiä liikkumaan Hyvä Ikä -messuilla 21.10.2016. Teemana oli Voimaannuttavia liikkeitä senioreille - mitä voi tehdä yksin ja mitä yhdessä?
Kuva Matti Litukka.

Suomen Senioriliike ry

Suomen Senioriliike ry on vuonna 2008 perustettu puolueisiin sitoutumaton, valtakunnallinen, suomen- ja ruotsinkielinen kansalaisjärjestö.

Ajamme voimavaraikäluokan oikeuksia, niiden yli miljoonan, jotka ovat eläkeiässä ja etenkin niiden, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa tai säännöllista kotihoitoa hyvän elämän toteutumiseen.


Senioriliikkeen kansalaisaloitteen työeläkeindeksin palauttamisesta palkkatasoindeksiksi kannatusten viralliseksi lukumääräksi Väestörekisterikeskus on vahvistanut 84820 kannatusta. Kiitokset kaikille kannattajille ja kannatuksia keränneille. Hienoa työtä! Aloitteestamme muodosostui kansanliike. Kansalaisaloite viedään Eduskuntaan marras-joulukuun vaihteessa. 

Ota kantaa!