Haluaisitko olla mukana vaikuttamassa
senioreiden elämänlaatua parantaviin asioihin?

Liity vaikuttajayhteisöön – Suomen Senioriliikkeeseen!

Suomen Senioriliike

Toivotamme Sinut lämpimästi tervetulleeksi mukaan. Olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton rekisteröity yhdistys.  Jäseniä meillä on tällä hetkellä 1600 ympäri Suomea. Toimimme sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Yhdistys on perustettu professori emerita Sirkka-Liisa Kivelän aloitteesta vuonna 2008.

Tavoitteemme

Tavoitteemme on toimia yhdessä senioreita kiinnostavien aiheiden parissa. Keskitymme yhteisiin mukaviin tapaamisiin pitkästä aikaa ja sitä kautta tiedon lisäämiseen kuin myös yksinäisyyden torjumiseen. Olemme  yhteiskunnallinen vaikuttaja ja toimimme yhdessä senioreiden äänenä  arvokkaan vanhenemisen puolesta. Pidämme Sinun puoliasi.

TAPAHTUMIA 2023

SUOMEN SENIORILIIKE JÄRJESTI 30.1.2023 IKÄIHMISTEN ILTAPÄIVÄN

OMAISHOIDON TILASTA JA DIGITALISAATION VAIKUTUKSISTA

 

  1. OMAISHOIDON AJANKOHTAISET HAASTEET

 Omaishoitajien usein raskas ja vaativa työ ansaitsisi nykyistä suurempaa arvostusta.Tilaisuudessa kuultiin Omaishoitajaliiton puheenjohtaja Sari Raassinan näkemykset nykytilanteesta ja korjaustarpeista.  Sari Raassina on toiminut mm kansanedustajana ja Suomen Kuntaliitossa sosiaali- ja terveysyksikön johtajana.

  2. DIGITALISAATION EETTINEN TARKASTELU

Digitalisaatio koskettaa kansalaisia. Moni vanhus kokee syrjäytyvänsä osaamisen ja laitteiden puuttuessa. Mitkä ovat mahdollisuudet ”ohituskaistojen” järjestämiseen niille, jotka haluavat asioida perinteisin tavoin? Tohtori Jaana Leikas, johtava tutkija VTT:llä ja kognitiotieteen dosentti Jyväskylän yliopistosta esitelmöi aiheesta Digitalisaatio – renki vai isäntä.

Vuoden 2023 toimintamme painopiste on valmistautuminen eduskuntavaaleihin ikäihmisiä koskevilla teemoilla. Teemme niistä kyselyn puolueille. Tulokset julkaistaan Seniorilehdessä, joka ilmestyy helmi-maaliskuun vaihteessa.

 Kyselyn lisäksi järjestämme keskustelutilaisuuksia ikäihmisiä koskevista aiheista.

UUTISIA 2022

UUSI SENIORILEHTI 2/2022 ON ILMESTYNYT

Suomen Senioriliike 24.5.2022:

Neljäs koronarokotus pitää
antaa kaikille yli 65-vuotiaille

Suomessa on viime viikkoina julkistettu huolestuttavia tietoja koronaan liittyvistä kuolemista. Suurin osa kuolemista on tapahtunut ikäryhmissä yli 80-vuotiaat ja 70-80 -vuotiaat. Myös yli 60-70 -vuotiaiden ryhmässä koronaan liittyviä kuolemia on enemmän kuin muissa ikäryhmissä…

 

SYYSKOKOUS VALITSI UUDEN HALLITUKSEN

Senioriliikkeen syyskokous valitisi yhdistykselle hallituksen ja hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion.

 

Hallituksessa toimivat

Vuonna 2023 puheenjohtajana toimii Reijo Vuorento ja jäseninä Esa Fagerlund, Kimmo Kiljunen, Maarit Peltomaa, Vesa Ruuttunen, Heli Stenvall, Timo Strandberg ja Sari Tanus.

Jäsenmaksut

pidettiin ennallaan. Henkilöjäsenmaksu on 20 euroa, yhteisöjäsenmaksu on 100 euroa ja kannatusjäsenmaksu 500 euroa. Varapuheenjohtaja valitaan hallituksen ensimmäisessä kokouksessa.

 

Toimintasuunnitelma oheisen linkin takana:

Linkki:

Jäsenlehti

Vuonna 2022  julkaistaan kaksi lehteä.
Ajankohtaisista tapahtumista tiedotamme nettisivuilla, facebookissa ja lehdessämme sekä jäsenkirjeillä.

 

 

Sydäntämme lähellä ja yhdistyksemme painopisteet

Toimeentulo

Seniorien toimeentulo vaihtelee kuten muunkin väestön. Valtaosan toimeentulo on turvattu ja eläkejärjestelmä on vakaalla pohjalla.

Pienituloisia eläkeläisiä on kuitenkin paljon, alle 1100/kk ansaitsevia on yli 400 000. Työeläke on lakisääteinen ja sen rahoitus on vankalla pohjalla. Eläkkeiden korotukset tapahtuvat nk. taitetun indeksin perusteella. Taitettu indeksi ei kykene ylläpitämään työeläkkeen ostovoimaa elintason noustessa. Eläkkeensaajien tulot ovat jääneet ansiotulojen kehityksestä jälkeen. Eläkeläisten ostovoimaa syö myös palkansaajia korkeampi verotus. Lisäksi monen eläkeläisen tilannetta vaikeuttavat korkeat palvelumaksut sekä esimerkiksi korkeat lääkkeiden omavastuut.

Senioriliike haluaa puuttua räikeimpiin epäkohtiin ja varmistaa kaikille senioreille riittävän toimeentulon.

Taitetun indeksin palauttaminen palkkaindeksiksi on keskeinen tavoitteemme.

 

Yksinäisyys

Yksinäisyys tappaa enemmän kuin sydän – ja verisuonitaudit. Eläkeläisten yksinäisyys on asia, joihin haluamme puuttua isolla kädellä. Mitä enemmän meitä on liikkeessä mukana, sitä enemmän pystymme järjestämään apua yksinäisyyden torjuntaan. Meidän pitää tavata toisiamme, pitää yhtä. Meidän pitää auttaa toinen toisiamme. Puhua, kuunnella ja olla läsnä.

Asuminen

Jokaisen seniorin on voitava asua valitsemassaan kodissa, jossa on helppo liikkua, tehdä arjen askareita ja tavata muita ihmisiä asuinympäristössä sijaitsevissa yhteisissä tiloissa. Iloa ja vireyttä elämään tuo mahdollisuus harrastaa liikuntaa kodin läheisyydessä.

Liittymällä joko henkilö-, järjestö- tai kannatusjäseneksi, olet mukana vaikuttamassa siihen, että senioreilla on mahdollisuus asua turvallisesti heille soveliaissa monimuotoisissa asuinympäristöissä.

Kuntoutus ja hoiva

Senioreiden ikäryhmät ovat keskenään erilaisia ja tarvitsevat ikääntymisen eri vaiheissa erilaisia palveluja.  Mitä vanhemmaksi ihminen elää sitä enemmän kuntoutus sekä hyvät hoiva- ja hoitopalvelut ovat olennainen osa senioreiden hyvää elämää. Tähän kaikkeen tarvitaan nykyistä merkittävästi enemmän rahoitusta.

Liittymällä joko henkilö-, järjestö- tai kannatusjäseneksi, olet mukana vaatimassa senioreita arvostavan hoidon ja hoivan laadun ja saatavuuden parantamista ja kuntoutusta edistävän toiminnan kehittämistä. Olet myös mukana vaatimassa, että alan arvostusta ja palkkausta on nostettava

HALUATKO LISÄTIENESTIÄ?

Suomessa on työvoimapula. Eri alan toimijat haluavat nyt jo senioritkin takaisin töihin.
Jos Sinua kiinnostaa ansaita eläkkeen päälle enemmän tai vähemmän, tässä alla on linkkejä eri henkilöstöpalveluyrityksiin,  jotka ovat kiinnostuneita seniorityövoimasta.

 

ETSINTÄKUULUTUS

Tule senioriliikkeen assistentiksi!

Tarvitsemme toimistollemme henkilön, joka hallitsee nykyaikaiset tietokoneohjelmat ( word, excell, powerpoint ja netti), on oma-aloitteinen sekä itseohjautuva. Some-osaaminen on erityisen toivottava. Tehtäviisi kuuluu puhelinpäivystys, nettisivujen päivittäminen ja ylläpito, jäsenrekisterin hoito, laskutus, jäsenhankinta kampanjan suunnittelu ja toteutus, jäsentilaisuuksien organisointi ja tiedottaminen.  Kiinnostus senioreiden elämää parantaviin asioihin on iso plussa. Työ vie korkeintaan 1 – 2 päivää viikossa ja  voit tehdä sitä myös kotoa käsin.  Maksamme kulukorvauksina matka- ym. kuluja.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteella: toimisto@senioriliike.fi 

Jäsenkysely – vastaa ja voita!

Kerro meille mitä haluaisit yhdistykseltä, minkälaista toimintaa, tapahtumia, jäsenetuja jne. Arvostamme palautettasi ja kiitämme lämpimästi.

Kaikki kyselyyn vastanneet ovat mukana arvonnassa, jonka pääpalkintona on markkinoiden uusin senioripuhelin!

Jäsenkysely