Haluaisitko olla mukana vaikuttamassa
senioreiden elämänlaatua parantaviin asioihin?

Liity vaikuttajayhteisöön – Suomen Senioriliikkeeseen!

Suomen Senioriliike

Toivotamme Sinut lämpimästi tervetulleeksi mukaan. Olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton rekisteröity yhdistys.  Jäseniä meillä on tällä hetkellä 1600 ympäri Suomea. Toimimme sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Yhdistys on perustettu professori emerita Sirkka-Liisa Kivelän aloitteesta vuonna 2008.

Tavoitteemme

Tavoitteemme on toimia yhdessä senioreita kiinnostavien aiheiden parissa. Keskitymme yhteisiin mukaviin tapaamisiin pitkästä aikaa ja sitä kautta tiedon lisäämiseen kuin myös yksinäisyyden torjumiseen. Olemme  yhteiskunnallinen vaikuttaja ja toimimme yhdessä senioreiden äänenä  arvokkaan vanhenemisen puolesta. Pidämme Sinun puoliasi.

TAPAHTUMIA 2022

Uusi lehti ilmestyy
11.4.2022

 

UUTISIA 2022

Suomen Senioriliike 24.5.2022:

Neljäs koronarokotus pitää
antaa kaikille yli 65-vuotiaille

Suomessa on viime viikkoina julkistettu huolestuttavia tietoja koronaan liittyvistä kuolemista. Suurin osa kuolemista on tapahtunut ikäryhmissä yli 80-vuotiaat ja 70-80 -vuotiaat. Myös yli 60-70 -vuotiaiden ryhmässä koronaan liittyviä kuolemia on enemmän kuin muissa ikäryhmissä…

KANSALAISALOITE

 Vaikuta eläkkeiden tasoon ja verotukseen allekirjoittamalla kansalaisaloite 

SYYSKOKOUS VALITSI UUDEN HALLITUKSEN

Senioriliikkeen syyskokous valitisi yhdistykselle hallituksen ja hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion.

 

Hallituksessa toimivat

vuonna 2022 puheenjohtajana Eeva Kainulainen ja jäseninä Esa Fagerlund, Kimmo Kiljunen, Maarit Peltomaa, Timo Strandberg, Sari Tanus ja Reijo Vuorento.

Jäsenmaksut

pidettiin ennallaan. Henkilöjäsenmaksu on 20 euroa, yhteisöjäsenmaksu on 100 euroa ja kannatusjäsenmaksu 500 euroa. Varapuheenjohtaja valitaan hallituksen ensimmäisessä kokouksessa.

Toimintasuunnitelmassa keskiset tavoitteet ovat:

  • Seniori-ikäisen väestön arvostuksen lisääminen vaikuttamalla yleiseen asenneilmapiiriin
  • Valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen näkyvyyden lisääminen
  • Senioreiden tarvitsemien sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja asumispalvelujen riittävyyden ja laadun edistäminen, kannanottojen tuominen keskusteluihin
  • Tärkeää on myös vaatia paikallisesti neuvontaa ja ohjausta olemassa olevista ja tarvittavista asumis- ja muista palveluista ja sosiaalietuuksista
  • Vaikuttaminen eläkkeiden ja muun toimeentulon riittävyyteen

Jäsenlehti

Vuonna 2022  julkaistaan kaksi lehteä.
Ajankohtaisista tapahtumista tiedotamme nettisivuilla, facebookissa ja lehdessämme sekä jäsenkirjeillä.

 

 

Sydäntämme lähellä ja yhdistyksemme painopisteet

Toimeentulo

Seniorien toimeentulo vaihtelee kuten muunkin väestön. Valtaosan toimeentulo on turvattu ja eläkejärjestelmä on vakaalla pohjalla.

Pienituloisia eläkeläisiä on kuitenkin paljon, alle 1100/kk ansaitsevia on yli 400 000. Työeläke on lakisääteinen ja sen rahoitus on vankalla pohjalla. Eläkkeiden korotukset tapahtuvat nk. taitetun indeksin perusteella. Taitettu indeksi ei kykene ylläpitämään työeläkkeen ostovoimaa elintason noustessa. Eläkkeensaajien tulot ovat jääneet ansiotulojen kehityksestä jälkeen. Eläkeläisten ostovoimaa syö myös palkansaajia korkeampi verotus. Lisäksi monen eläkeläisen tilannetta vaikeuttavat korkeat palvelumaksut sekä esimerkiksi korkeat lääkkeiden omavastuut.

Senioriliike haluaa puuttua räikeimpiin epäkohtiin ja varmistaa kaikille senioreille riittävän toimeentulon.

Taitetun indeksin palauttaminen palkkaindeksiksi on keskeinen tavoitteemme.

 

Vaikuta eläkkeiden tasoon ja verotukseen allekirjoittamalla kansalaisaloite 

Yksinäisyys

Yksinäisyys tappaa enemmän kuin sydän – ja verisuonitaudit. Eläkeläisten yksinäisyys on asia, joihin haluamme puuttua isolla kädellä. Mitä enemmän meitä on liikkeessä mukana, sitä enemmän pystymme järjestämään apua yksinäisyyden torjuntaan. Meidän pitää tavata toisiamme, pitää yhtä. Meidän pitää auttaa toinen toisiamme. Puhua, kuunnella ja olla läsnä.

Asuminen

Jokaisen seniorin on voitava asua valitsemassaan kodissa, jossa on helppo liikkua, tehdä arjen askareita ja tavata muita ihmisiä asuinympäristössä sijaitsevissa yhteisissä tiloissa. Iloa ja vireyttä elämään tuo mahdollisuus harrastaa liikuntaa kodin läheisyydessä.

Liittymällä joko henkilö-, järjestö- tai kannatusjäseneksi, olet mukana vaikuttamassa siihen, että senioreilla on mahdollisuus asua turvallisesti heille soveliaissa monimuotoisissa asuinympäristöissä.

Kuntoutus ja hoiva

Senioreiden ikäryhmät ovat keskenään erilaisia ja tarvitsevat ikääntymisen eri vaiheissa erilaisia palveluja.  Mitä vanhemmaksi ihminen elää sitä enemmän kuntoutus sekä hyvät hoiva- ja hoitopalvelut ovat olennainen osa senioreiden hyvää elämää.

Liittymällä joko henkilö-, järjestö- tai kannatusjäseneksi, olet mukana vaatimassa senioreita arvostavan hoidon ja hoivan laadun ja saatavuuden parantamista ja kuntoutusta edistävän toiminnan kehittämistä. Olet myös mukana vaatimassa, että alan arvostusta ja palkkausta on nostettava

HALUATKO LISÄTIENESTIÄ?

Suomessa on työvoimapula. Eri alan toimijat haluavat nyt jo senioritkin takaisin töihin.
Jos Sinua kiinnostaa ansaita eläkkeen päälle enemmän tai vähemmän, tässä alla on linkkejä eri henkilöstöpalveluyrityksiin,  jotka ovat kiinnostuneita seniorityövoimasta.

 

ETSINTÄKUULUTUS

Tule senioriliikkeen assistentiksi!

Tarvitsemme toimistollemme henkilön, joka hallitsee nykyaikaiset tietokoneohjelmat ( word, excell, powerpoint ja netti), on oma-aloitteinen sekä itseohjautuva. Some-osaaminen on erityisen toivottava. Tehtäviisi kuuluu puhelinpäivystys, nettisivujen päivittäminen ja ylläpito, jäsenrekisterin hoito, laskutus, jäsenhankinta kampanjan suunnittelu ja toteutus, jäsentilaisuuksien organisointi ja tiedottaminen.  Kiinnostus senioreiden elämää parantaviin asioihin on iso plussa. Työ vie korkeintaan 1 – 2 päivää viikossa ja  voit tehdä sitä myös kotoa käsin.  Maksamme kulukorvauksina matka- ym. kuluja.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteella: toimisto@senioriliike.fi 

Jäsenkysely – vastaa ja voita!

Kerro meille mitä haluaisit yhdistykseltä, minkälaista toimintaa, tapahtumia, jäsenetuja jne. Arvostamme palautettasi ja kiitämme lämpimästi.

Kaikki kyselyyn vastanneet ovat mukana arvonnassa, jonka pääpalkintona on markkinoiden uusin senioripuhelin!

Jäsenkysely