Senioriliikkeen syyskokouksessa 8.11. hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 ja valittiin puheenjohtaja ja hallitus. Kimmo Kiljunen (kuvassa) valittiin yksimielisesti jatkamaan puheenjohtajana kaudelle 2018-2020. Lue lisää kokouksesta uutispalstalta. Kuva Matti Litukka.

Suomen Senioriliike - Arvokkaan Vanhenemisen Puolesta ry

Suomen Senioriliike ry on vuonna 2008 perustettu puolueisiin sitoutumaton, valtakunnallinen, suomen- ja ruotsinkielinen kansalaisjärjestö. Yhdistyksen nimi muuttui 17.1.2017 muotoon: Suomen Senioriliike - Arvokkaan Vanhenemisen Puolesta ry.

Ajamme voimavaraikäluokan oikeuksia, niiden yli miljoonan, jotka ovat eläkeiässä ja etenkin niiden, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa tai säännöllista kotihoitoa hyvän elämän toteutumiseen.

Ota kantaa!