Viisi vinkkiä vapaaehtoistyöhön ikääntyneiden parissa

Eeva Kainulainen
23.1.2017

Vanusneuvostojen työn ideoimiseksi on julkaistu uusi vinkkivihko. Vinkkivihkon ovat laatineet yhdessä ympäristöministeriön koordinoima Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma (2013–2017) ja Valtaa vanhuus -verkoston järjestöt. Valtaa vanhuus -verkostoon kuuluvat Folkhäsans Förbund rf, Ikäinstituutti, Miina Sillanpää Säätiö, Suomen Setlementtiliitto ry, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry ja Suomen Senioriliike ry.

"Vanhusneuvostoilla on tärkeä rooli ja tehtävä kunnissa ikääntyneiden äänen esiintuojana. Toivon, että vinkkivihko tarjoaa vanhusneuvostoille ideoita myös ikääntyneiden kotona asumista tukevan vapaaehtoistoiminnan edistämiseen omassa kunnassaan", ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta kertoo.

Keskeistä sisällöstä:

1. Eri sukupolvet yhdistävä asuminen

Vanhojen ja nuorten yhdessä asumisesta ja vapaaehtoistoiminnasta palvelutaloissa on hyviä kokemuksia ja toimintamalleja. Eri sukupolvia yhdistävät asumisratkaisut vähentävät sekä vanhusten että nuorten yksinäisyyttä.

2. IT-osaaminen jakoon

Ikäihminenkin tarvitsee IT-taitoja. Tämä tarjoaa mahdollisuuden eri koulutuslaitosten, hoivakotien ja palvelukeskusten väliselle yhteistyölle. IT-taitojen opettaminen yhdistää myös nuoria ikäpolvia ja ikäihmisiä.

3. Vie vanhus ulos

Haasta kunnan päättäjät, virkamiehet ja järjestöt mukaan Vie vanhus ulos -kampanjaan, jossa kannustetaan vapaaehtoisia tukea tarvitsevien iäkkäiden ulkoiluystäviksi.

4. Apua kotitöihin

Jokainen seniori ja ikäihminen on potentiaalinen toimija. Setlementtiliiton Yhdessä mukana -projektissa on toteutettu omaehtoista vertaistoimintaa, jossa toiminnan määrittelevät seniorit ja ikäihmiset itse. Toimijuuden mahdollistaminen tekee ihmisille hyvää.

5. Asiointiapua

Maailmalla on hyviä toimintamalleja, jotka perustuvat sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden sekä järjestöjen vapaaehtoisten naapuriapuun. Asiointiapu voi sisältää muun muassa kuljetus- ja seuralaisapua. Naapurit voivat auttaa toisiaan myös silloin, kun asiointi tapahtuu sähköisesti.

Senioriliikkeen puolesta vinkkivihon laadinnassa olivat mukana Heli Stenvall ja Aulis Mäkinen. Mäkinen on Nurmijärven vanhusneuvoston puheenjohtaja ja hän antoi vihkoon myös haastattelun vanhusneuvoston työstä.

Vinkkivihkon voi ladata Ympäristöministeriön nettisivuilta:

http://www.ymparisto.fi/download/noname/{F332F5F8-7717-4C54-924D-B7E1BEF9F008}/124299