Kevätkokouksen julkilausuma: Vuokrankorotukset lisäävät eläkeläisköyhyyttä

Eeva Kainulainen
25.4.2017

Suomen Senioriliike on erittäin huolissaan eläkeläisten köyhtymisestä, vuokrien korotuksista ja asumistukien leikkaussuunnitelmista, mikä johtaa kestämättömään elämäntilanteeseen.

Suomen Senioriliike – Arvokkaan vanhenemisen puolesta ry

Kevätkokouksen julkilausuma 24.4.2017

VUOKRANKOROTUKSET LISÄÄVÄT ELÄKELÄISKÖYHYYTTÄ

Asuntojen vuokrat ovat nousseet vuosittain huomattavasti yli yleisen kustannustason nousun. Vuonna 2016 asuntojen vuokrat nousivat Tilastokeskuksen mukaan (9.3.2017) koko maassa keskimäärin 2,2 %. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat 2,6 %, pääkaupunkiseudulla peräti 3,4 %. Kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli vastaavasti 1,2 %.  Kansaneläkkeisiin tehtiin 0,85 %:n leikkaus ja työeläkkeet eivät nousseet lainkaan vuonna 2016.

Edellä kuvattu hinta- ja tulokehitys on merkinnyt varsinkin vuokralla asuville eläkkeensaajille olennaista ostovoiman menetystä. Senioriliikkeelle on tullut esimerkkitapauksia, joissa vuokran korotus puolentoista vuoden aikana on ollut yli 8 %! Kyseisessä tapauksessa VVO:lle vuokraa maksavan eläkeläisen euromääräinen korotus on 480 euroa vuodessa. Samaan aikaan eläke ei ole noussut lainkaan. On kohtuutonta, että valtion pitkällä aikavälillä epäonnistunut asuntopolitiikka maksatetaan mm. pienituloisilla eläkkeensaajilla.

Eläkeläisköyhyys on kasvava ongelma

Taannoinen eduskuntakeskustelu eläkeindeksiä koskevasta kansalaisaloitteesta toi selkeästi esille kansanedustajien huolen nykyisestä eläkeläisköyhyydestä. Sen torjumiseksi esitettiin korjauksia sekä kansaneläkkeisiin että eläkkeiden verotukseen. Suomen Senioriliike kannattaa edellä mainittuja pyrkimyksiä, mutta pitää niitä riittämättöminä keinoina ongelman poistamiseksi.  Suurella osalla vuokralla asuvia eläkkeensaajia vuokra on jo lähes nettoeläkkeen suuruinen.  Eläkkeensaajien pitäisi voida maksaa välttämättömät asumis-, ravinto- ja lääkekulunsa omalla eläkkeellään. Ratkaisuna ei voi olla ihmisten juoksuttaminen erilaisilla ”tukiluukuilla”.  Asumistukijärjestelmän epäkohtana todettua tukien päätymistä kasvattamaan vuokranantajien voittoja, ei pidä korjata asumistukien suunnitellulla leikkaamisella. Leikkausten seurauksena vuokralaisten entuudestaan huono asema heikkenisi.

 

Vuokrat jäädytettävä

Suomen Senioriliike vetoaa maan päättäjiin, jotta edellä kuvattu kehitys voitaisiin välittömästi katkaista. Palkka- ja eläketulojen jäädyttämisen yhteydessä olisi myös vuokrien jäädyttäminen ollut perusteltua. Se ei vieläkään ole myöhäistä. Vuokrat pitäisi nyt jäädyttää esimerkiksi kahden vuoden ajaksi. Tämä poikkeuksellinen järjestely pitäisi tehdä, koska kaavoitukseen ja tonttipolitiikkaan kohdistuvat mahdolliset muutokset ovat hitaita. Ne eivät tuota kohtuuhintaisen vuokra-asuntotarjonnan tarpeenmukaista lisäystä kuin korkeintaan parin-kolmen vuoden päästä. Maan hallitus on haastanut – ja osin pakottanutkin – laajat kansalaisryhmät taloustalkoisiin. Vuokra-asuntojen suuren ylikysynnän olosuhteissa markkinamekanismi toimii vuokria korottavasti. Vuokranantajien osallistuminen taloustalkoisiin hinnankorotuksista pidättäytymällä ei ole toteutunut.

 

www.senioriliike.fi