Kevyttä puhetta eläkevarojen riittävyydestä - Kimmo Kiljunen kommentoi nobelisti Holmströmin näkemyksiä

Eeva Kainulainen
11.8.2017

”Nobel-palkittu Bengt Holmström puhuu kevyesti eläkevaroista”, ihmettelee Suomen Senioriliikkeen puheenjohtaja Kimmo Kiljunen.

 Professori Bengt Holmström on huolissaan Suomen eläkevarojen riittävyydestä seuraaville sukupolville. Yhdysvalloissa asuva, Nobel-palkinnon saanut taloustieteilijä pelkää, että Suomen kestävyysvajeen vuoksi kärsijöiksi joutuu seuraava sukupolvi, joka saattaa jäädä ilman eläkkeitä.

”Suomi tulee maksamaan eläkkeensä tälle sukupolvelle, mutta minun huoli on seuraava sukupolvi. Se, että saako se sukupolvi eläkkeet, ei näytä realistiselta”, Holmström arvioi Kauppalehden (11.8.) mukaan. Holmström puhui kauppakamarien 100 vuotta tulevaisuutta  -juhlaseminaarissa.

”Mihin perustuu Holmströmin väite siitä, ettei näytä realistiselta, että seuraava sukupolvi saisi eläkkeensä? Väite on täysin hatusta vedetty. Se ei ainakaan pohjaudu tietoihin menneestä kehityksestä”, toteaa Kimmo Kiljunen kannanotossaan.

Eläkevarat ovat nousseet vuoden 1995 38 miljardista eurosta tämän hetkiseen 195 miljardiin euroon. Vuosina 1996-2016 varojen reaalituotto on ollut 4,3 % vuodessa. Viime vuosina kasvu on ollut vieläkin hurjempaa: vuosina 2012-16 reaalituotto on ollut 6,1 %. Mikään ei viittaa siihen, että rahastojen kasvu jatkossakaan heikkenisi.

Eläkerahastoja ei ole paria viime vuotta lukuun ottamatta käytetty lainkaan eläkkeisiin. Rahastot ovat vain koskemattomina kasvaneet.

Joka vuosi työeläkemaksut ovat olleet suuremmat kuin maksetut eläkkeet, paitsi kahtena viime vuonna johtuen ensi sijassa laman aiheuttamasta jättityöttömyydestä. Toisin sanoen kautta aikojen eläketurvasta on vastannut kulloinenkin työntekijäpolvi. Kukin sukupolvi on hoitanut vanhempiensa eläkkeet.

”Kuvitteleeko Holmström, että Suomesta loppuu työnteko? Miksi maalata sellaista tulevaisuudenkuvaa, että jatkossa nuoremmat eivät enää kantaisi vastuuta eläköityvistä vanhemmistaan. Onko syy se, että nykyeläkeläisten ansaittua eläketurvaa ei haluta ylläpitää ja siksi pelätään myös tulevaa”, kysyy Kimmo Kiljunen.

”Nykyeläkeläiset ovat Suomessa ainoa tulonsaajaryhmä, jonka elintaso lakisääteisesti laskee taitetun indeksin vuoksi. Miksi taloustieteilijä Holmström ei puhu tästä? Eläkkeiden korotus olisi ylivoimaisesti kustannustehokkainta elvytystä. Ostovoima lisääntyisi ja nuoret saisivat töitä. Varat saataisiin eläkeläisten omista säästöistä, jatkuvasti, lähes koskemattomina kasvavista eläkerahastoista”, toteaa Kiljunen kannanotossaan.

 

Lisätietoja:

Kimmo Kiljunen

Puheenjohtaja

Suomen Senioriliike – Arvokkaan vanhenemisen puolesta ry

Puh. 050 511 3088