Suomen Senioriteko – ilmianna hyvä teko!

Eeva Kainulainen
31.8.2017

Senioriliikkeen hallitus on päättänyt palkita teon, joka on omiaan edistämään seniori-ikäisten hyvää elämää. Teko voi olla yhden henkilön tai ryhmän teko tai työ, joka voi olla kannustimena myös muille. Kyse voi olla asenteisiin vaikuttamisesta, palvelusta, uudesta palveluideasta, koulutusideasta tai iloa tuottavasta toiminnasta, joitakin esimerkkejä antaaksemme.

 

Kerro meille työstä tai teosta, joka ansaitsisi Suomen Senioriteko -palkinnon. Lähetä ehdotuksesi perusteluineen kirjeenä tai sähköpostina. Sähköpostiosoite: toimisto@senioriliike.fi, otsikkoon sanat: Suomen Senioriteko. Kirjeenä ehdotukset tämän kirjeen lopussa olevaan osoitteeseen. Kuoreen merkintä Suomen Senioriteko.

Ehdotusten viimeinen jättöpäivä on 30.10.2017.
Suomen Senioriteko julkistetaan Nuutinpäivänä 13.1.2018. Palkitulle teolle Senioriliike myöntää 1000 euron kannustusstipendin.
Ilmiantakaa parhaita tekoja kotikulmiltanne!