Finlands Seniorgärning - berätta om en god gärning

Eeva Kainulainen
31.8.2017

Seniorrörelsens styrelse har beslutit belöna en handling, som avser att främja seniorernas liv. Gärningen kan ha gjorts en av enskild person eller av en grupp, en handling som utgör ett gott exempel även för andra. Det kan vara fråga om att påverka attityder, handräckning, nya idéer eller utbildningar, eller verksamheter som sprider glädje.

Berätta för oss om arbete eller handlingar, som skulle göra sig förtjänta av Seniorrörelsens pris. Sänd ditt förslag jämte motiveringar som brev eller e-post. Seniorrörelsens e-post: toimisto@senioriliike.fi. med rubriken "Suomen Senioriteko". Om du änder förslaget som brev finns adressen i slutet av detta brev. Märk kuvertet "Suomen Senioriteko".

Sista inlämningsdagen är 30.10.2017. Resultatet publiceras 13.1.2018. Priset är 1000 euro. Berätta om de bästa gärningarna i era hemknutar.