Sirkka-Liisa Kivelä: Vanhusasiavaltuutettu tarvitaan Suomeen

Eeva Kainulainen
26.4.2018


Professori emerita Sirkka-Liisa Kivelä alusti 25.4. Eduskunnan Kansalaisinfossa vanhusasiavaltuutetun tarpeellisuudesta.

Tutkimuksia vanhusten hoidosta, sen puutteista ja kaltoinkohtelusta on runsain mitoin. Sen osoitti Kivelän pitkä lista. 

Media uutisointi kertoo samaa samaa, karua totuutta kuin tutkimukset ja kyselyt. Kivelä nosti ääriesimerkiksi Kotihoidon asiakkaan, joka oli viikkoja kuolleena kotona.

- Minulle tulee paljon meilejä esim. vanhusten puutteellisesta ravinnonsaannista, painehaavoista, kävelyn ja muun kuntoa ylläpitävän hoidon laiminlyönnistä, sanoi Kivelä

Perustuslain mukaan kunnan on turvattava jokaiselle kuntalaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Mikä on riittävä? Tutkimusten perusteella pitkäaikaishoivassa on erittäin paljon sellaista hoivaa, joka on ”todella kaukana tutkimusten ja oppikirjojen hyvästä hoivasta ja ohjeista” – esim. liikuntakyvyttömien ja kävelykykynsä lähes täysin menettäneiden, yksiasuvien kotihoito; painehaavat kotihoidon ja ymp.vrk. hoivan asiakkailla. Kivelä kutsui tätä yhteiskunnaliseksi kaltoinkohteluski.