Uusi kansalaisaloite työeläkeindeksin muuttamiseksi: Ehdotus taitetun indeksin muuttamisesta määräaikaisesti puoliväli-indeksiksi

Eeva Kainulainen
22.10.2018

Senioriliikkeen hallituksen jäsenet ovat laatineet uuden kansalaisaloitteen työeläkeindeksin muuttamiseksi. Aloitteessa ehdotetaan, että työeläkkeisiin palautetaan puoliväli-indeksi kymmeneksi vuodeksi. Saadun kokemuksen valossa uudistuksen vaikutukset eläkemenoon ja rahastojen kasvuun arvioidaan. 

Palkkaindeksin palauttamista koskenut kansalaisaloite (KAA 4/2016), joka sai 84 820 allekirjoitusta, ei johtanut eduskunnan käsittelyssä lainsäädännön muutokseen.

Nyt tehtävä uusi kansalaisaloite esittää vuosina 1977-95 käytössä olleen puoliväli-indeksin palauttamista. Koska uudistuksen pitkäaikavälin kustannusvaikutuksia on vaikea ennustaa, ehdotetaan uudistus kymmeneksi vuodeksi, jolloin sen merkitys eläkerahastojen karttumiseen nähdään. Indeksitarkistus on ainoa tapa, jolla korjataan pienten työeläkkeiden ostovoima. Siksi sen merkitys on eläketurvan säilymisen kannalta ratkaiseva. On aika hillitä rahastojen kasvua ja kohentaa eläkkeitä. 

Aloitetta voi kannattaa oheisen linkin kautta. Senioriliikkeen toimistosta on saatavissa myös paperisia lomakkeita aloitteen kannattamiseksi.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3375