Senioriliikkeen syyskokous valitsi uudet hallituksen jäsenet

Eeva Kainulainen
2.11.2018

Senioriliikkeen syyskokous ti 1.11. hyväksyi toimintasuunnitelman ja budjetin ja valitsi uudet jäsenet erovuoroisten ja eroa pyytäneiden hallituksen jäsenten tilalle.

 

Hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi erovuoroisten aja eroa pyytäneiden tilalle valittiin seuraavat henkilöt: 

Aila Koivisto-Junni, Maarit Peltomaa, Hannele Saxelin, Sari Tanus, Erkki Vauramo, Reijo Vuorento

Seuraavien hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu. 

Kimmo Kiljunen, pj, Esa Fagerlund vpj, Heikki Ranki, Jaana Utti

Hallitukseen varajäseniksi valittiin seuraavat:

Eeva Kainulainen ja Heli Stenvall

Varajäsenistä Soili Kuitusen toimikausi jatkuu