Senioriliikkeen valitsi varapuheenjohtajat ja muut vastuuhenkilöt

Eeva Kainulainen
16.12.2018

Suomen Senioriliikkeen uusi hallitus valitsi 14.12. kokouksessaan varapuheenjohtajiksi Esa Fagerlundin ja Sari Tanuksen. Puheenjohtaja on Kimmo Kiljunen.

Uuden hallituksen muusta työnjaosta päätettiin seuraavaa: Pääsihteerinä toimii Aila Koivisto-Junni, taloudenhoitajana Heikki Ranki ja viestinnästä vastaa Maarit Peltomaa, Hoivaryhmään valittiin Erkki Vauramo, Sari Tanus, Aila Koivisto-Junni ja Hannele Saxelin, joka on ryhmän kokoonkutsuja. Asumisasiat ovat Esa Fagerlundin vastuualueena. Kansantalous- ja eläkeasioiden ryhmään kuuluvat Kimmmo Kiljunen, Heikki Ranki ja Reijo Vuorento.  Reijo Vuorennon vastuualueena ovat lisäksi kunta-asiat ja Pohjoismaat. Seniorilehden päätoimittajana jatkaa Heli Stenvall.