Senioriliikkeen julkilausuma: Valvontamaksu palveluntuottajien valvonnan varmistamiseksi

Eeva Kainulainen
12.4.2019

Julkinen valta joutuu varmistamaan vastuullaan olevien palvelujen jatkuvuuden kaikissa tilanteissa. Näin myös silloin, jos toimintaa harjoittava yritys menee konkurssiin tai se suljetaan esimerkiksi laiminlyöntien takia, kuten on käynyt viime aikoina vanhusten palveluasumisessa. 

Jatkuvuusvelvoitteen varmistamisen ja valvonnan kustannukset kaatuvat nyt pitkälti kunnille, joista useimmilla muutoinkin on merkittävät talouspaineet. Monin paikoin valvontarooli on siirretty kuntayhtymille, jotka joutuvat kantamaan tästä syntyviä kuluja, jotka viime kädessä tulevat kuntayhtymän jäsenkuntien maksettaviksi. 

Vastaavia kuluja ei jyvitetä yksityisille. 

Monet kunnat ovatkin valitettavasti heikentäneet valvontaa juuri kustannusten tähden.   

Ratkaisuna valvontamaksu!

Suomen Senioriliike esittää ratkaisuna valvonta- ja ylläpitokulujen jakamista kullekin palveluntuottajalle erillisellä valvontamaksulla.

Valvontamaksu peritään perusmaksun ja suhteellisen maksun yhdistelemänä. Perusmaksut ovat kiinteitä maksuja ja suhteelliset maksut muuttuvat liikevaihdon mukaisesti. Tällöin käytetään edellisen vuoden vahvistetun tilinpäätöksen tietoja.

Valvonnan koordinoimiseksi tarvitaan valtakunnallinen yksikkö, johon ajan myötä siirtyy valvontatehtäviä kunnilta. Tähän tietotekniikan kehittyminen antaa hyvät mahdollisuudet. 

 

Valvoja pitää vuosittain myös kuulemisia, jossa yksityisten sekä kuntien edustajilta pyydetään heidän näkemyksensä valvonnan tavoitteista ja niiden toteutumisesta sekä talousarviosta. Lisäksi käsitellään odotettavissa olevia muutoksia valvontatyöhön ja niiden vaikutuksia valvontamaksuihin. 

Valtakunnallinen valvonnan koordinaattori organisoidaan Valviraan.

Alueen palveluntuottajat maksavat valvonnan kuluja samalla periaatteella kuin rahoituslaitokset maksavat Finanssivalvonnan toiminnasta. Valvonnan ja ylläpidon kuluista aiheutuvien kulujen maksatus siirtyy sitä mukaan yksityisille, jos/kun julkishallinto siirtää tuotantoa yksityisille.  

Myös vanhusten asumispalvelun valtakunnallinen yksikkö voi tuoda merkittävää lisäarvoa vanhuspalvelujen laadun valvontaan Finanssivalvonnan tapaan laittaen julkisen ja yksityisen toimijan näiltä osin samalle viivalle.  

 

Lisätietoja

Kimmo Kiljunen                                               Reijo Vuorento

Senioriliikkeen puheenjohtaja                          Senioriliikkeen hallituksen jäsen

Puh. 050 511 3088                                            puh. 050 667 41