Senioriliikkeen aloite Yleisradiolle: Ohjelmasarja ikäihmisille tärkeistä asioista

Eeva Kainulainen
23.5.2019

Suomen Senioriliikkeen hallitus teki Yleisradiolle aloitteen ohjelmasarjasta ikäihmisille tärkeistä asioista. Aloite luovutettiin Yleisradion toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttilalle ja Julkaisut -yksikön johtaja Ismo Silvolle.

ALOITE:

Senioriliikkeen aloite Yleisradiolle ohjelmasarjasta

Yleisradion tehtävänä on tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Tehtävä perustuu yleisradiolakiin. YLE:n strategiana ja vuoden 2018 erityispainopistealueena ovat olleet alle 45-vuotiaat. Tulevia painopisteitä ovat nuorten parempi tavoittaminen ja vuorovaikutus suomalaisten kanssa sekä fyysisesti että digitaalisesti. Näin YLE kertoo vuoden 2018 toimintakertomuksessaan. 

Suomessa on 1,5 miljoonaa eläkeläistä. Vanhus- ja Lähimmäispalvelun liiton vuonna 2013 toteuttaman ns. KÄKÄTE -selvityksen mukaan 75-89 -vuotiaista kolmanneksella oli internetyhteys ja 24%:lla on sähköpostiosoite. YLE:n vuonna 2018 lanseeraaman Nettiä ikä kaikki -kampanjan mukaan Suomen kaikista eläkeikäisistä noin puoli miljoonaa on pudonnut digitaalisen kehityksen vauhdista: 65-74-vuotiaista suomalaisista neljännes eli noin 170 000 ihmistä ei asioi verkossa, ja 75-vuotiaista ja heitä vanhemmista yli 300 000 ei käytä internetiä.

YLE:llä on hyviä tietoja ja neuvoja antavia ohjelmia kuten esimerkiksi Akuutti. Ikäihmisten kannalta tämänkaltaiset neuvontapalvelutyyppiset ohjelmat antavat ikäihmisille mahdollisuuden pysyä ajan tasalla tärkeistä asioista silloin kun internet yhteyttä ei ole. Suomi on vielä vuosia tilanteessa, jossa suuri joukko ikäihmisiä ei pääse internetin kautta tiedon lähteille. 

Ohjelmasarja ikäihmisille tärkeistä asioista

Edellä kuvatun perusteella Suomen Senioriliike ehdottaa, että YLE käynnistäisi ohjelmasarjan, jossa käsiteltäisiin ikäihmisille tärkeitä asioita, kuten:

- asuminen (tarjolla olevia vaihtoehtoja, kuten ASO, vuokra-, omistus- ja

  palveluasuminen, yhteisöasuminen: Neuvoja esimerkiksi hakemiseen ja rahoitukseen

- hoivapalvelut, niiden hakeminen

- toimeentulo; eläkkeet, indeksit, hinnat

- terveys; liikunta, ravinto, kuntoutus, lääkkeet 

- kulttuuri, liikenne

- digitaaliset palvelut ja "digitaalittomat" palvelut

Kunnissa on vaihtelevia käytäntöjä esimerkiksi liikunta-, kulttuuri-, liikenne- ym. palveluissa ikäihmisille (kustannukset, alennukset, ilmaisliput uimahalliin yms). Näistä voisi olla esittelyjä jo senkin vuoksi, että palvelujen pitäisi olla maanlaajuisesti kaikkien saavutettavissa.

Jos mainittuja asioita käsiteltäisiin niin, että yksi ohjelma per asia, siitä voisi saada kokonaisen sarjan, yksi ohjelma/viikko.

Ehdotamme, että Yleisradio ryhtyy suunnittelemaan edellä kuvatun kaltaista ohjelmasarjaa. Sellainen antaa tietoja paitsi ikäihmisille itselleen myös heidän omaisilleen, jotka usein hoitavat asioita omaistensa puolesta.

Suomen Senioriliike – Arvokkaan Vanhenemisen Puolesta ry

Hallitus

www.senioriliike.fi

 

 

Liitteet