Suomen Senioriliikkeen puheenjohtajan kannanotto ikäihmisten eristämisen asteittaiseen purkamiseen ja palvelutalojen riittävän hoivan turvaaminen poikkeusoloissa

Natasha Svahn
27.4.2020

Kannanotto ikäihmisten eristämisen asteittaiseen purkamiseen ja palvelutalojen riittävän hoivan turvaaminen poikkeusoloissa

Kannanotto ikäihmisten eristämisen asteittaiseen purkamiseen ja palvelutalojen riittävän hoivan turvaanen poikkeusoloissa


YKn ihmisoikeusjulistuksessa on artiklat  2, 3, 13 ja 27 jotka vahvasti määräävät ihmisen oikeutta sekä liikkumiseen että  muuhun yhteiskunnalliseen elämään osallistumiseen.

 

Ihminen ei voi elää erillään muista. Me tarvitsemme muita ihmisiä paitsi henkisen, sosiaalisen myös fyysisen elämämme laadun ylläpitämiseen. Eristämisen jatkuessa me vaaranamme ikääntyneen väestön kaikkia elämän osa-alueita.

Ikäihmisen eristäminen muusta väestöstä ei koske pelkästään tätä ryhmää vaan myös heidän läheisiä, lapsia, lastenlapsia, sukulaisia, ystäviä, tuttavia. Ikäihmisisten fyysinen eristäminen muista koskee siis tavallaan kaikkia sukupolvia. 

 

Mummut ja papat varmasti kaipaavat läheisiään, mutta niin myös heitä, heidän näkemistään ja koskettamistaan kaivataan. Helsingin Sanomien yleisönosastolla (26.4.2020) nimimerkki kirjoittaa otsikolla:

”Näkevätkö mummi ja ukki enää toisiaan”  näin: ” Vieraita ei käy. Jo valmiiksi pieni elinpiiri on kutistunut. Mummini kunnon vuoksi kommunikointi vaatii läsnäolon ja kosketuksen.— Ajatus siitä että heiveröistä ja vanhaa rakastamme ei ole kukaan tavannut tai halannut viikkoihin, on sietämätön ja sydäntä särkevää. Tapaammeko enää ollenkaan? Menevätkö hänen viimeiset päivät näin”? Kun rajoituksia aletaan purkaa, ensi tilassa on mahdollistettava tapaamiset laitoksissa elävien kanssa. Kriisinkin keskellä on taattava inhimillinen ja ihmisarvoinen elämä.

 

Voin hyvin samaistua kirjoittajaan. Olen ollut eristyksissä äidistäni nyt jo kohta kaksi kuukautta. Kerran pääsin näkemään hänet palvelutalon ovelta muutamia minuutteja. Näin äitini syvän liikutuksen oven raossa ja tuskin pystyin itsekään pidättelemään syvää kaipaustani lähellä olemiseen ja siihen hoivaan jota olen halunnut hänelle palvelutalossa käydessäni antaa. Uskon että edes tällainen ulkona kohtaaminen äidin kanssa onnistuu nyt kevään ja kesän aikana, mutta kovin pitkään tällainen tilanne ei voi olla mahdollista.

 

Erityisen huolissani olen myös joidenkin palvelutalojen hoivan ja hoidon laadusta näinä aikoina kun omaiset eivät pääse tuomaan läheisilleen sosiaalista turvaa ja läheisyyden tunnetta. Ja koska hoivapalvelua ei pystytä tällaisena aikana toteuttamaan sillä tasolla mitä se ennen rajoituksia oli, on huolestuttavaa seurata miten palvelutaloissa asuvien fyysinen ja henkinen kunto todennäköisesti käy huonommaksi viikko viikolta. Uskon että hoitajat tekevät näissä olosuhteissa parhaansa, joten viesti huolesta pitäisi kulkea esimiehille, palvelutalojen johtaville yksiköille ja hoivaketjujen vastuussa oleville toimitusjohtajille sekä näistä asioista vastuussa oleville viranomaisille.

 

Nyt olisi ratkaistava sekä lakiin että terveyteen vedoten, miten pääsisimme purkamaan näitä rajoituksia hallitusti ja  mitä se vaatisi sekä henkilökunnalta että omaisilta. On varmasti olemassa vaihtoehtoja nykyisen eristämisen asteittaiseen purkamiseen myös ikäihmisiin liittyen. Mitä ne voisivat olla? Miten me voisimme tämän ratkaista?

 

Näihin YKN ihmisoikeusjulistuksen artikla 2, 3, 13 , 27  ja 30 vedoten, toivon että rajoituksia mietitään vakavasti kevään 2020 aikana.

 

2. artikla. ”Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta”

 

3. artikla.” Kullakin yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.”

 

13. artikla. ”Jokaisella on oikeus liikkua vapaasti ja valita asuinpaikkansa kunkin valtion sisällä.”

 

27. artikla. ” Jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään, nauttia taiteista sekä päästä osalliseksi tieteen edistyksen mukanaan tuomista eduista.” 

 

30. artikla. ”Mitään tässä julistuksessa ei saa tulkita niin, että valtio, ryhmä tai yksityinen henkilö voi sen perusteella katsoa oikeudekseen tehdä sellaista, mikä voisi hävittää tässä määriteltyjä oikeuksia ja vapauksia.”
 

 

Ihmisen viimeisten elinvuosien tärkein asia on suhde läheisiin. Sen mahdollisuus olisi taattava myös näissä olosuhteissa.

 

Maarit Peltomaa 26.4.2020
Näyttelijä, Teatteritaiteen maisteri

Suomen Senioriliike - Arvokkaan vanhenemisen puolesta ry.
Puheenjohtaja