Senioriliikkeen lausunto lakiesityksestä Vanhusasiavaltuutetun viran perustamiseksi

Natasha Svahn
16.12.2020

Senioriliikkeen lausunto lakiesityksestä Vanhusasiavaltuutetun viran perustamiseksi

Hyvä lakiesitys, resursseista huolehdittava

 

Suomen Senioriliike Arvokkaan Vanhenemisen Puolesta ry on antanut lausunnon lakiesityksestä vanhusasiavaltuutetun viran perustamiseksi. Senioriliike katsoo, että lailla vanhusasiavaltuutetusta voidaan parantaa ikääntyvien asemaa ja edistää heidän oikeuksiaan. Siksi lakiesitys on hyvä ja tarpeellinen. Senioriliike on kantanut huolta ikääntyvien asemasta ja vanhusasiavaltuutetun viran tarpeesta perustamisestaan saakka. Erityisesti elämänsä viimeisinä vuosina ikääntyvien asema ja oikeudet ovat olleet huolen aiheena. 

 

Resursseista huolehdittava

 

Senioriliike tukee esitystä valtuutetulle määrätyistä tehtävistä. Haluamme kuitenkin muistuttaa, että tehtävien ansiokas hoitaminen edellyttää, että toiminta resurssoidaan riittävästi. Tarvitaan monialaista asiantuntemusta vanhusasiavaltuutetun käyttöön.

 

Tarvitaan toimijoista muodostettava neuvottelukunta valtuutetun tueksi

 

Senioriliike haluaa kiinnittää huomiota toteamukseen ( §3, perustelutekstin viimeinen kappale ja lakiluonnoksen momentti 6), että ei säädettäisi erillistä valtuus- tai neuvottelukuntaa, vaan hyödynnettäisiin esim. ihmisoikeusvaltuuskuntaa ja sen ikääntyneiden oikeuksien jaostoa. Senioriliike katsoo, että jaosto ei ole riittävä, vaan on tärkeää muodostaa vanhusasiavaltuutetun toimintaa tukeva eri toimijoista koostuva neuvottelukunta. Sen tehtävänä on tietojen monipuolinen jakaminen, verkostoitumisen edistäminen ja keskustelu ikääntyneitä koskevista asioista. Perustelemme tätä esitystä myös sillä, että neuvottelukunta osaltaan takaisi sen, että ikääntyneet itse olisivat osallisina valtuutetun toiminnassa. Valtuuskunnan perustamisella vältetään vaikutelma, että itse ikääntyneillä kokemusasiantuntijoilla, joilla on myös usein ammatillista asiantuntemusta, ei ole luontevaa yhteyttä valtuutetun toimintaan.