« aihelistaan

Helsingin Sanomien mukaan eläke on sosiaalietu?


 • Eeva Kainulainen

  16.6.2015 klo 20:45
  Eläkkeet kertyvät työntekijöiden ja työnantajien maksamista työeläkemaksuista. Eli maksut ovat säästöjä tulevia eläkkeitä varten. Helsingin Sanomien pääkirjoitus 15.6. katsoo työeläkkeet sosiaalikustannuksiksi. Miten ne voivat muuttua sosiaalikustannuksiksi, kun varat ovat eläkeyhtiöiden hallussa ja niitä on hallinnoitava tuottavasti ja turvallisesti. Ne eivät ole valtion budjetissa.

 • Vesa Pomell

  16.6.2015 klo 20:47
  Ylläpitäjä on muokannut tätä viestiä.
  Olen täysin samaa mieltä kanssasi. Onko jokin taho tajunnut asian todellakin aivan väärin?

 • nimimerkki

  Raija Norra

  20.10.2015 klo 17:13
  Eläkkeet ovat EU:n Brysselin näkökulmasta kuulemma sosiaalietuuksia, tai näin anakin jokin aika sitten näin kirjoitettiin jossain lehdessä. Se onko väite totta ja kuka on sanononut mitä pitäisi tutkia. Jos jossain Brysselin keskustelussa on heitetty ilmaan tällainen ajatus on se syytä tarkentaa.

  Suomessa nuorempien näpit syyhyävät päästä käsiksi eläkerahoihin ja HS jos kuka on aina valmis avustamaan löpinän jatkumista. Ei muuta kun tarkistamaan väitettä pääkallopaikalta. Olen itse hekilökohtaisesti muutaman faktana kerrotun väitteen tarkastanut EU tasolta.

 • nimimerkki

  Reijo Hänninen

  3.11.2015 klo 09:09
  https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1591

  Pyydän jokaista osallistumaan Työeläkeindeksin palauttaminen palkkatasoindeksiksi. klikkaamalla yllä olevaan osoitteeseen pääsee täyttämään kansalaisvelvollisuuden vääryyden oikaisemiseen, lähetä edelleen jokaiselle kansalaiselle! Työeläkevarallisuutemme on 185 000 000 000 miljoonaa € ( v. 1962 0 €,) tämä on meidän työaikana taltioitua omaa palkkaa eläkkeitämme varten. Kertynyt varallisuus ei ole sosiaali-verorahoja vaan meidän jokaisen yksilön omaisuutta.

 • nimimerkki

  Erkki Aumala

  9.11.2015 klo 18:39
  Eläke on työssäoloaikana ansaittua tuloa, jota eläkesäätiö tai eläkevakuutusyhtiö hallinnoi. Se on siis siirrettyä tuloa, jota maksetaan ja verotetaan saantihetkellä. Sitä ei makseta sosiaalietuna, vaan aikaisempaan työtuloon suhteutettuna.

 • nimimerkki

  Anneli Koivunen-Arvokas Vanhuus

  25.11.2015 klo 06:53
  https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1672
  Hei sinä järjestö- tai puolueaktiivi.
  Meillä on tärkeää asiaa juuri sinulle.
  Toivomme että viette sanaa eteenpäin, toimitte sitten missä järjestössä tai vanhusneuvostossa ympäri Suomen. Nyt ollaan tekemässä par aikaa Kansalaisaloite Arvokas vanhuus 2 tiedotteita ja niitä jaetaan kaikkiin järjestöihin, jotka ovat ikäihmisten asialla, katsomatta siihen, mitä puoluetta järjestönne kannattaa….
  Ja se tärkeä asia on:
  Aikaisempi Kansalaisaloite Arvokas vanhuus loppuu ja sen kannatusaika myös 25.11 2015.
  Siinä olevat kannatukset EIVÄT PERIYDY tälle uudistetulle Kansalaisaloite Arvokas vanhuus 2:lle.
  Vaan KAIKKIEN, jotka sitä jo aikaisemmin ovat kannattaneet, on kannatettava UUDESTAAN, jotta saadaan se tarvittava 50.000 kannatusta aikaiseksi.

  Muistutamme, että MITÄÄN EI SAA, JOS EI OLE VALMIS MITÄÄN TEKEMÄÄN. Tarvitsemme edelleen aktiivisia lomakekerääjiä ympäri Suomen.
  Kuka vaan joka haluaa viedä asiaamme eteenpäin, voi ryhtyä kerääjäksi. Suotavaa olisi että ilmoittautuisitte osoitteella;
  arvokas.vanhuus(@)kolumbus.fi (ottakaa sulut pois @ ympäriltä)
  tai puhelimella Anneli Koivuselle, puhelinnumero löytyy lopusta kansalaisaloitteestamme Arvokas vanhuus 2.
  Täytettävä ja tulostettava lomakekannatus:
  https://www.kansalaisaloite.fi/fi/kannatusilmoituslomake/Kansalaisaloite-1672-kannatusilmoitus.pdf
  Palautusosoite; Anneli Koivunen, Otsontie 3, 05400 Jokela.

  Muistutamme myös että Kansalaisaloitteen Arvokas vanhuus 2 sisältöä on tarkennettu seuraavasti;
  Alla uudet tarkennukset 3 vaatimuksessa
  - Kiireellisesti vaadimme kotihoitoon sekä pitkäaikaishoitopaikoille jokaisessa Suomen kunnassa hoitajamitoitusta, jolla otetaan huomioon myös omaishoitajien avustaminen, ja ammattitaitoista henkilökuntaa ja se on myös kirjattava lakiin. Heille pitää olla tarpeeksi aikaa suorittaa vanhuksen kotona tapahtuvat hoidot. Lisäksi heillä pitää olla aikaa toteuttaa kuntouttavaa työotetta, sekä aikaa ulkoiluttaa ikääntynyttä säännöllisesti.
  - Me vaadimme lakiin kirjattavaksi laitoshoidonmaksuista vähävaraisille eläkeläisille 85% eläkkeestä ja loput on yhteiskunnan hoidettava.
  - Me vaadimme oikeutta niille huonokuntoisille, yksinäisille ja turvattomille ikääntyneille henkilöille joiden elämä kotona ei ole arvokasta ja kunnioittavaa, sekä niille joiden palvelutarpeisiin ei ole tarpeeksi kotipalvelun henkilöstöllä resursseja!
  Alla kokonaan uusi vaatimus
  - Me vaadimme että lakiin on kirjattava että omaisten mielipide omaishoidon järjestämisessä on otettava huomioon myös siinä tapauksessa, että omainen ei halua/pysty hoitamaan omaistaan.
  Nämä 2 oli jo aikaisemmassakin tässä sanamuodossa
  - Me vaadimme, niitä kuntia jotka ovat lopettaneet laitoshoitopaikat, palauttamaan ne tarvittavalle tasolle.
  - Me vaadimme jokaiseen Suomen kuntaan riittävästi laitoshoitopaikkoja niitä tarvitseville.

 • nimimerkki

  Raimo Ilaskivi

  18.2.2016 klo 13:31
  Olisikohan paikallaan järjestää media edustajille moniulotteinen puolen päivän seminaari työeläkekysymyksistä yleensä! Tieto tietenkin lisää tuskaa, mutta olisi paikallaan!

 • nimimerkki

  Mummeli

  21.2.2016 klo 09:46
  Osa eläkkeistä on sosiaaliturvaa eli ainakin perhe-eläkkeissä. Leskeneläke kerätään valtaosin kaikilta veronmaksajilta siviilisäädystä huolimatta, mutta tilitetään naimisiin menneille ja ilman tarvehankintaa myös erittäin varakkaille ihmisille. Asia tuntuu suurituloisten etuna olevan kuuma peruna päättäjille, vaikka lainsäädäntö ei ole tätä päivää. Eläkemaksuja ei tarvitsisi korottaa tai niitä voisi alentaa lopettamalla moinen lottopotti.

 • nimimerkki

  Jumunen

  22.2.2016 klo 10:03
  Leskeneläkkeestä puhuttaessa näköjään helposti unohdetaan, että onhan se kuollut aviopuoliso maksanut eläkemaksuja vuosikymmenet. Tästä eläkepotista sitten maksetaan leskeneläke, joka on 50% siitä, mitä vainaja olisi eläessään saanut. Periaatteessa siis yhteiskunnan ei tarvitse osallistua leskeneläkkeen maksuun. Kohtuuttomuuksien estämiseksi täytyisi leskeneläkkeeseen, kuten myös esimerkiksi lapsilisään, säätää katto. Lainsäätäjän tarkoituksena tuskin on ollut, että leski vaurastuisi leskeneläkkeellä.

 • nimimerkki

  Jumunen

  22.2.2016 klo 21:54
  Vanhuus ei näköjään tule yksin. Edellisessä viestissä piti kirjoittaa, että leskeneläkkeeseen ja äitiyspäivärahaan pitäisi saada katto. Siis ei lapsilisään vaan äitiyspäivärahaan katto. Lapsilisissähän se katto tavallaan onkin, kun lisä on sama kaikille.

 • nimimerkki

  Kontrollööri

  25.2.2016 klo 11:14
  TEL-järjestelmä tuli v 1967, jolloin minäkin maksoin palkastani, työnantajan maksun lisäksi TEL-maksua. Silloin nimenomaan kerrottiin korvattavan sosiaaliturva (Kansaneläke) tällä omaeläkemaksulla. Siitä lähtien kauppa- ja taloustieteiden ammattilaisena olen seurannut oman eläkkeeni kertymistä. Minähän sen olen maksanut, 25 % palkastani. Vaihtoehto olisi ollut amerikkalainen; jokainen ottaa oman vakuutuksen. Palkkahan olisi ollut 25 % suurempi.

  Pekkarinen kumppaneineen meni sitten leikkaamaan eläkeläisiltä muuttamalla laskentasääntöjä ja indeksiä. Saan eläkettä alle puolet palkastani.

 • nimimerkki

  Jumunen

  25.2.2016 klo 19:01
  Eläkkeen suuruus palkkaan verrattuna vaihtelee melkoisesti eri henkilöillä, johtuen erilaisista työurista. Eläkettä alkoi karttumaan vasta 23 vuoden ikäisestä, vaikka työura alkoi vuosia ennen noita synttäreitä. Minun eläkkeeni suuruus on 84.75% palkasta. Tavoitteenani oli 100%, mutta Yt-neuvottelut päättivät työurani aikaisemmin kuin olin suunnitellut.

 • nimimerkki

  Num3rot

  28.2.2016 klo 12:44
  Nimimerkki "Kontrollööri" kirjoitti, että palkkatyötä tekevä itse maksaa työeläkevakuutusmaksunsa. TYEL-lain mukaan vakuutusmaksu lasketaan työnantajan maksamien palkkasummien kokonaismäärästä vaihdellen n. 24,6 - 25,1% jakautuen alle 53 vuotiailla 5,7% työntekijän osuudeksi ja 19,11% työnantajan osuudeksi. Yli 53 vuotiailla jakosuhde on 7,2 / 17,61%. Työnantaja pidättää työntekijän osuuden palkasta ja kirjaa Vaihtuvista vastaavista palkkasummana ed. mainitun iän mukaan oman suhteellisen osuutensa, joita ei siis vielä ole tässä vaiheessa tilitetty palkansaajille yrityksen vahvistamattomassa tuloslaskelmassa ja taseessa. Kummallakin maksuun osallistuneesta on oma edustuksensa työeläkerahaston hallinnossa ja se miten julkisen talouden varoja käsitellään suomalaisessa lainsäädännössä on kaiketi ainutlaatuista koko maailmassa, koska ne sisällytetään kansantaloudessa suljetun sektorin varallisuudeksi ja siitä aikoinaan myös EU:n liittymissopimuksessa oli monenlaista ihmetystä kun se katsottiin manipulaatioksi saada näyttämään valtion budjetissa mm. velkojen osuus BKT:ta todellisuutta alhaisemmalle tasolle. Kunkin pääteltäväksi vallitsevan lainsäädännön mukaan jää se, kenen rahaa työelärahaston varat ovat, kun työntekijä saa vähentää vakuutusmaksun palkkaverotuksestaan ja työnantajalle se on henkilöstökulu taseen Vastaavaa puolella suhteessa Vastattaviin. Yksinyrittäjinä toimivat ammatinharjoittajat maksavat YEL- työtulosta n. 25% osuuden vakuutusmaksuista puolestaan kokonaan itse.

 • nimimerkki

  mummeli

  31.3.2016 klo 19:13
  Jumunen unohtaa, että myös kuolleet yksineläjät, eronneet ja yksinhuoltajat ovat maksaneet sitä eläkettään. Kuitenkin tuki maksetaan vain naineille leskille (kaikkien pussista) Tällä logiikalla voisi maksaa muille vastaavasti kuolleitten hautaan viemiä eläkkeitä. - Eiköhän jokaiselle riitä oma eläke ja sen jälkeen kaikki samalle viivalle tukea saamaan, jos sellaista tarvitaan.

 • nimimerkki

  Jumunen

  1.4.2016 klo 08:38
  En nyt oikein käsitä kuinka juuri nuo leskeneläkkeet maksetaan kaikkien pussista. Jos tuo henkilö, jolta on jäänyt leski, ei olisikaan kuollut, vaan jatkaisi elämistään vaikka vielä 40 vuotta, ja nauttisi eläkettä 30 vuotta, niin hänen eläkkeensä maksettaisiin 'omasta pussista'. Siis eläkettä työhistoriansa perusteella. Mutta koska hän on kuollut, niin leskelle maksetaan sitten leskeneläkettä, joka on puolet siitä mitä aviopuolisolle olisi maksettu, niin se tuleekin sitten kaikkien pussista. Yhtä hyvin voitaisiin ajatella, että se tuleekin sieltä vainajan pussista.
  Sitten esimerkki toisenlaisesta eläkkeestä, jota myös osaltaan maksetaan kaikkien pussista. Valtiollinen öljy-yhtiö on useita kertoja maksanut satojatuhansia euroja pelkkiä pääjohtajansa eläkemaksuja. Tarkoitus on tietenkin, ettei pääjohtajan sitten eläkkeellä tarvitse leipäjonoissa riutua. Tuollaisesta pääjohtajan palkasta ja bonuspalkkioista kun ei juurikaan kummoista eläkettä kerry. Kuitenkin me veronmaksajat omistamme yli puolet tästä yhtiöstä ja näin pääjohtajan ylimääräisiä eläke-etuuksia maksetaan meidän kaikkien pussista. Tämä asia ei ole näkynyt iltapäivälehtien lööpeissä, vaikka hyvin sen ansaitsisi.

  Ehkä tulevaisuudessa näistä leskeneläkkeistä ja muistakin sosiaalietuuksista voidaan luopua, tai ainakin niitä pienentää, jos tästä paljon puhutusta kansalaispalkasta tulee totta.

 • nimimerkki

  Mummeli

  1.4.2016 klo 11:47
  Perhe-eläkkeitä varten ei rahastoida mitään toisin kuin vanhuus- ja työeläkkeitä rahastoidaan. Vanhojen leskien eläkkeet tulevat site kokonaisuudessaan uusien polvien maksettaviksi. Muut pohjoismaat lopettavat leskeneläkkeen viimeistään lesken saavuttaessa eläkeiän. Tanska ei maksa leskeneläkettä lainkaan.

  Voittajia ovat hyvätuloisten palkansaajien ja yrittäjien lesket ja häviäjiä työttömyyden rasittamat ja niukkojen yrittäjätulojen varassa elävät.

  Kannattaa lukea palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Reija Liljan kirjoituksia aiheesta.

 • nimimerkki

  eve

  22.7.2016 klo 17:20
  Mistähän nämä kansalaispalkan saajat sitten ottaa tämän kansalaispalkkansa, kun suomesta loppuu työpaikat eikä ole veronmaksajia, ja suomen maakin on myyty ulkomaan kansalaisten omistukseen ??? Eikä enää ole etes eläkkeensaajia joilta vielä jotain verokukkaroon heltiäis,= (.linnun lailla pois......)

 • nimimerkki

  Työkyvyttömyyseläkeläinen

  27.9.2016 klo 09:19
  Tuo hesarin uutinenhan on silkkaa valheellista probakandaa, jollaista julkinen media tuottaa nykyään aiheesta kuin aiheesta.
  Eipä tuoda julkisuuteen missään sitä, että valtiovalta teki aikoinaan lain, jolla maksetut eläkekertymät nollattiin 23- vuotiaaksi asti. Tuo nollaus ( laillinen ryöstö ) aiheutti sen, että matalapalkka-aloilla työskennelleiden työeläkkeet jäivät niin pieniksi, että niillä ei tule toimeen ja on turvauduttava yhteiskunnan apuun.
  Nykyään painotetaan vuosittain eläkeiän nostamisen tarpeellisuudesta, eli matalapalkka- aloilla pitäisi työskennellä ja ansaita elämän ehtoolla toistamiseen nuo rosvotut eläkekertymät!
  Eipä tuoda julkisuuteen sitäkään, että tuhansia työikäisiä palkansaajia kuolee ennen eläkeikää ja heidän maksamansa työeläkemaksut jäävät miljardivoittoja keränneille työeläkeyhtiöille puhtaana voittona. ( voitot kai jaetaan boonuksina yhtiöiden suuripalkkaiselle johtoportaalle? )

 • nimimerkki

  Tk-eläkeläinen

  27.9.2016 klo 09:40
  Jatkoa edelliseen..
  Kaikki työelämässä ikänsä olleet ovat maksaneet työeläkemaksun lisäksi myös kansaneläkemaksunsa kelalle, joten jos tuo kansaneläke maksettaisiin täysimääräisenä kaikille esim. alle 1500 euoa kk. ansaitsevalle eläkeläiselle, tulisi suuri joukko eläkeläisistä toimeen omillaan ilman yhteiskunnan tukimuotoja.

 • nimimerkki

  Sirkka Marjakangas

  24.10.2016 klo 15:33
  Särähti korvaani viimeisessä Pressiklubissa sama sosiaaliturva maininta. Susanna Kuparinen sanoi, että sosiaaliturvasta työeläkkeet vievät leijonanosan. Piti oikein katsoa ohjelman loppu uudestaan ja niin se todella oli. Muut keskustelijat eivät korjanneet, joten asia on myös kansanedustajallekin epäselvä, puhumattakaan toimittajista.

  Suomessa yleinen totuus syntyy väärän tiedon toistamisella.

 • nimimerkki

  k.t

  9.11.2016 klo 23:03
  Se on nähty jo mikä on HS:n asenne eläkeläisten etujen puolustamisessa el millä "puolella" se on esim. Kiljusen asian suhteen.HS:ssä saa puheenvuoroja ne, jotka eivät ymmärrä taitetun indeksin korjaamisen oikeutta.
« aihelistaan

Osallistu keskusteluun

tai aloita uusi keskustelu »

Roskapostin esto ei onnistunut. Ole hyvä ja yritä uudelleen.
Helsingin Sanomien mukaan eläke on sosiaalietu?