Blogi: Vanhustenhoidon henkilöstömitoitusta ei ole vara laskea

1.6.2016

Päivästä toiseen luemme uutisia miten yritykset vähentävät henkilöstöä. Eikö yrityksen kehittämiseen ja tuotannon tehostamiseen ole muita keinoja kuin henkilöstön määrän vähentäminen? Onko strateginen johtaminen kapeutunut keinottomaksi? Julkisessa hallinnossa ollaan samanlaisessa tilanteessa. Hallitus on päättänyt julkisen talouden välittömistä sopeutustoimista vuosille 2016 – 2020. Vanhusten osalta sopeutus tarkoittaa vuoteen 2020 mennessä 70 miljoonan euron kustannusvaikutuksia eli säästöjä. Säästöt arvioidaan saatavan pienentämällä tehostetun palveluasumisen ja vanhainkodin henkilöstömitoitusta 0.40 - 0.50/ hoitotyöntekijään/asiakas nykyisen 0.50 sijaan. Terveyskeskusten vuodeosastojen pitkäaikaishoidossa suositus säilyisi tasolla 0.60 - 0.70 hoitotyöntekijää/asiakas. Erikoiseksi säästösuunnitelman tekee se, että hoidon tarvetta ei voi samalla vähentää ja että henkilöstöä on liian vähän tälläkin hetkellä. Säästöihin olisi löydettävä muita keinoja. Lue

BLOGI