ASUMINEN

 

Kotona asumisen onnistuminen, mihin pitäisi pyrkiä vaikuttamaan?

 

Senioirliikkeen seminaarissa 8.2.2016 työryhmässä 2 paneuduttiin asumiseen teemalla Kotona asumisen onnistuminen, mihin pitäisi pyrkiä vaikuttamaan. Alla yhteenveto ryhmäkeskustelusta 

Asuminen

Esteettömyys

 • Tekniset, kuten kynnykset yms ja tekniset varusteet
 • Kaikki uustuotanto esteettömäksi

Vanhat asunnot / Esteettömyys

 • Hissitarpeen selvittäminen etenkin isoissa vuokrataloyhtiöissä (VVO, Sato, kaupunkien yms.)
 • Hissillisiä asuntoja tarjotaan vanhoille
 • Muillekin asuntovuokraajille sama tavoite

Rahoitus

 • Asumisoikeusasuntoihin lisää rahaa
 • Turhien säädösten vähentäminen

Apuvälineiden kehittäminen

 • Portaissa kulkemisen parantaminen

Kustannusten nousun taittaminen

 • maanhankinta, kaavoitus
 • kuntien taksoitus
 • grynderikilpailun aikaansaaminen
 • verosuunnittelun kohtuullistaminen ja  kansainvälinen kilpailu

 

Mikä asumismuoto ikäihmisen olisi syytä valita?

 • Eri puolilla maata yksilön asumisvaihtoehdot ovat erilaiset.
 • Myös asumisympäristöllä on merkitystä esim. asvaltoidut väylät, jos on rollaattori
 • Mitä vanhemmaksi ihminen tulee, sitä vaikeampi hänen on mukautua uuteen ympäristöön.
 • Riippuu myös siitä, mistä asumisympäristöstä tulee ja mitä haluaa tehdä ja harrastaa. Esim. kaupungista maalle muuttaminen voi olla iso kultturihyppy.

 

Koti →  palvelutalo/hoivakoti → laitos

 • Kotona asuminen niin kauan kuin mahdollista, on hyvä periaate
 • Kotona asuminen vaatii kuitenkin riittävät tukipalvelut
 • Kunnat pyrkivät tinkimään palveluista. Ruoka saatetaan viedä pakasteina, jotka jäävät monelta syömättä.
 • Muutto kotoa hoivakotiin saattaa merkitä yksilön roolin muuttumista subjektista objektiksi.
 • Kuntien palvelutaloja keskustelijat pitivät parempina kuin yksityisiä. 
 • Palvelutaloissa asukkaat tarvitsevat vähitellen lisää palveluja ja rahaa palaa. 
 • Sen verran ikäihmisillä pitäisi olla rahaa, että pystyvät ostamaan nämä välttämättömät palvelut.
 • Kuntien ylläpitämien palvelutalojen vuokraa pidettiin kohtuuttoman korkeana.
 • Yleinen käsitys oli, että vanhainkodeissa ei voi olla varma, saako apua esimerkiksi syömisessä.   

 

Omakotitalo:

 • Veropohjaiset menot nousevat liikaa, pakko muuttaa omakotitalosta palvelutaloon, jossa saa paremmin vapaaehtoistyöntekijöidenkin apua.
 • Sähkölaskut nousevat, vaikka olisi kuinka säästeliäs.
 • Ikäihmiset eivät hevin turvaudu toimeentulotukeen eikä sitä edes saa, jos on omakotitalo.

 

Yhteisöasuminen: 

 • Etuna on, että ei tarvitse olla yksin, saa turvaa ja ruoan ja yhteistä toimintaa.  Naapuriapu esimerkiksi kauppa-asioissa toimii.
 • Yhteisöasuminen ei  kuitenkaan sovi ahdasmielisille. Kaikki ihmisryhmät pitäisi hyväksyä.
 • Palkattu toiminnan vetäjä on näissä taloissa tarpeellinen.
 • Asumisoikeusasuntoja tulisi olla, mutta niitä pidettiin kalliina.
 • Kuntia tulisi velvoittaa osoittamaan vuokra-asuntoja.
 • Ikäihmiset ovat avoimia kaikille asumismuodoille.
 •  

Kotona asumista tukevat palvelut, joita Senioriliikkeen tulisi ajaa?

 • Kotipalvelujen kehittäminen ja koordinointi
 • Hoitajamitoitus riittäväksi, tärkein vaikuttamisen kohde
 • Vanhusneuvolapalvelut kaikille
 • Omaishoitajille työterveyshuoltopalvelut ja muu tuki
 • Kotikuntoutus puuttuu toistaiseksi lähes kokonaan, se pitäisi saada käyttöön
 • Vanhusneuvostot valppaasti seuraamaan kuntien vanhuspalvelujen riittävyyttä ja laatua.