BLOGI

« aihelistaan

Eläkkeiden työpalkkoja korkeampi verotus.


 • nimimerkki

  Esko Järvenpää

  2.3.2018 klo 16:59
  Tein kantelun eläkeläisten työpalkkoja korkeammasta verotuksesta vedoten perustuslain ikäsyrjintäpykälään.
  Tässä on vastaus:

  Hyvä asiakas
  Kiitos yhteydenotostasi yhdenvertaisuusvaltuutettuun liittyen verotuksen yhdenvertaisuuteen. Olemme itsenäinen ja riippumaton toimija, jonka pääasiallisena tehtävänä on puuttua syrjintään ja edistää yhdenvertaisuutta.

  Yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014) kielletään syrjintä esimerkiksi iän perusteella. Esimerkiksi ikään perustuvassa epäsuotuisassa kohtelussa tai epäedulliseen asemaan joutumisessa ei kuitenkaan ole kyse syrjinnästä, jos esitettävissä on yhdenvertaisuuslain mukainen hyväksyttävä ja oikeasuhtainen oikeuttamisperuste. Lainsäätäjällä on vakiintuneen oikeuskäytännön valossa tietty harkintavalta tehtäessä yhteiskunnan kehityksen edellyttämiä esimerkiksi, talous- ja sosiaalipoliittisia päätöksiä.

  Tässä asiassa lainsäätäjä on esimerkiksi hallituksen esityksessä HE 105/1996 s. 4 yksilöityjen tavoitteiden ("Kannustinloukkutyöryhmän ehdotusten pohjalta hallitus päätyi useisiin toimiin, joiden tarkoituksena on madaltaa työttömyysturvan ja sosiaalietuuksien varassa elävien pienituloisten kynnystä hakeutua työhön tai hankkia lisätuloja") saavuttamiseksi päätynyt säätämään mainitsemasi lainkohdan.

  Näissä olosuhteissa katsomme, ettei meillä ole syytä ryhtyä asiassa enempiin toimiin. Asetettujen tavoitteiden hyväksyttävyyttä tai valittujen keinojen oikeasuhtaisuutta ole toimittamiesi tietojen valossa syytä epäillä lainsäätäjän harkintavalta huomioon ottaen
  Voit halutessasi toimittaa meille tiedoksi oikeuskaslerin ratkaisun asiassa.
  Ystävällisesti
  Toni Tuomi

 • nimimerkki

  Nestori

  2.3.2018 klo 20:32
  Ei muuta sitteen kun rustaamaan valitusta Oikeuskanslerille.
  Ja sen jälkeen EIT:hen.
  Jos ei positiivista tulosta, niin eipä muuta kuin muuttamaan Suomesta pois.
  Tuohon tasaarvo valtuutetun palautteeseen liittyen voisi ja oli aiheellista pyytää selkokielinen vastaus.
  Tuollaista virkamiesjargonia ei kenenkään tarvitse sietää.

 • nimimerkki

  Esko Järvenpää

  7.3.2018 klo 16:46
  Olen tehnyt valituksn oikeuskanslerille jo vuonna 2005 Dnro 122/1/05, vastauksessaan oikeuskansleri selvittää tarkoin tapahtumien kulun eduskunnassa mutta toteaa lopuksi ettei ole toimivaltainen. Eriyisesti hän arvioi perustuslakivaliokunnan (maallikoista koostuva) käsittelyä perustuslain näkökulmasta.

 • nimimerkki

  Jartsu

  17.4.2018 klo 10:28
  Jos meidän verotus laiteittais työläisen kanssa samaan, ni poista se reilu 9% johon kuuluu eläkemaksu + muut työpalkasta otettavat, menis minunkin vero alle 15%.
« aihelistaan

Osallistu keskusteluun

tai aloita uusi keskustelu »

Roskapostin esto ei onnistunut. Ole hyvä ja yritä uudelleen.
Eläkkeiden työpalkkoja korkeampi verotus.