Eläkeläisten talous ja verotus


Näillä sivuilla kerromme eläkeläisten talouteen ja verotukseen liittyvistä asioista. Suomessa on noin 1,5 miljoonaa eläkkeensaajaa.

Vuoden 2016 lopussa omaan työuraan perustuvaa eläkettä saavien (lukuun ottamatta osa-aikaeläkettä saavia) keskimääräinen omaan työuraan perustuva eläke oli 1 455 euroa kuukaudessa.

Vuoden 2016 aikana omaan työuraan perustuvalle eläkkeelle siirtyneillä keskimääräinen omaan työuraan perustuva työeläke oli 1 587 euroa kuukaudessa, joka on noin 130 euroa korkeampi kuin kaikilla työeläkkeensaajilla.

Vuoden 2016 lopussa maksussa olevissa työeläkkeissä eroa oli miesten hyväksi 580 euroa. Naisten keskimääräinen työeläke oli 1 192 euroa kuukaudessa ja miesten 1 772 euroa kuukaudessa. Miesten suuremmat työeläkkeet johtuvat pidemmistä työurista sekä korkeammasta palkkatasosta naisiin verrattuna.

Lakisääteisiä eläkkeitä maksettiin vuonna 2016 yhteensä 26 miljardia euroa ja työeläkettä sai 1 402 178 henkilöä.

Eläkkeitä verotetaan rankemmin kuin palkkatuloja. Palkansaaja maksaa TEL-maksuja ja työttömyysvakuutusmaksua, jotka peritään ennakonpidätyksen yhteydessä. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,6%. TEL-maksu on 6,15/7,65% riippuen palkansaajan iästä. Nämä maksut ovat säästöä työttömyyden varalta ja tulevia eläkkeitä varten. Eli ne ovat vastikkeellisia maksuja.

Veronmaksajain keskusliitto ry:n laskelmien perusteella eläkeläiset maksavat jo 1 000 €/kk tuolista 3,15 % enemmän veroa kuin palkansaaja. Tulojen ollessa yli 1 200 €/kk eläkeläiset maksavat 8 – 9,25 % enemmän veroja ja kuukausieläkkeen olleessa 1 500 €/kk veroenemmyys on suurimmillaan eli 9,25 %. Laskelmat on tehty alle 53 vuotiaiden palkansaajien työeläkemaksulla 6,15 % ja työttömyysvakuutusmaksulla 1,6 %. Tätä epäyhdenvertaisuutta perustellaan sillä, että eläkeläisiltä ei peritä työttömyysvakuutusmaksua eikä TEL-maksua!

Lue lisää näistä asioista vasemmalla olevien linkkien kautta!