Eläkeläisten talous ja verotus


Näillä sivuilla kerromme eläkeläisten talouteen ja verotukseen liittyvistä asioista. Suomessa on noin 1,5 miljoonaa eläkkeensaajaa. Vuonna 2014 keskimääräinen kokonaiseläke oli 1588 euroa kuukaudessa. Lakisääteisiä eläkkeitä maksettiin vuonna 2014 yhteensä 27,5 miljardia euroa. Työeläkettä sai 1 422 000 henkilöä, heistä suurin osa, 1 184 000 oli vanhuuseläkeläisiä.

Eläkkeitä verotetaan rankemmin kuin palkkatuloja. Palkansaaja maksaa TEL-maksuja ja työttömyysvakuutusmaksua, jotka peritään ennakonpidätyksen yhteydessä. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,65%. TEL-maksu on 6,3/7,2% riippuen palkansaajan iästä. Nämä maksut ovat säästöä työttömyyden varalta ja tulevia eläkkeitä varten. Eli ne ovat vastikkeellisia maksuja.

Eläkeläinen maksaa veroa 6,3-7,8% prosenttiyksikköä enemmän kuin vastaavan summan ansaitseva palkansaaja. Tätä perustellaan sillä, että eläkeläisiltä ei peritä työttömyysvakuutusmaksua eikä TEL-maksua!

Lue lisää näistä asioista vasemmalla olevien linkkien kautta!