Eläkeläisten talous ja verotus


Näillä sivuilla kerromme eläkeläisten talouteen ja verotukseen liittyvistä asioista. Suomessa on noin 1,5 miljoonaa eläkkeensaajaa. Vuonna 2015 vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkettä saavien keskimääräinen kokonaiseläke oli 1 614 euroa kuukaudessa. Lakisääteisiä eläkkeitä maksettiin vuonna 2016 yhteensä 26 miljardia euroa ja työeläkettä sai 1 427 000 henkilöä.

Eläkkeitä verotetaan rankemmin kuin palkkatuloja. Palkansaaja maksaa TEL-maksuja ja työttömyysvakuutusmaksua, jotka peritään ennakonpidätyksen yhteydessä. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,6%. TEL-maksu on 6,15/7,65% riippuen palkansaajan iästä. Nämä maksut ovat säästöä työttömyyden varalta ja tulevia eläkkeitä varten. Eli ne ovat vastikkeellisia maksuja.

Eläkeläinen maksaa veroa noin 8 prosenttiyksikköä enemmän kuin palkansaaja tulovälillä 2000 - 4000 euroa kuukaudessa. Tätä perustellaan sillä, että eläkeläisiltä ei peritä työttömyysvakuutusmaksua eikä TEL-maksua!

Lue lisää näistä asioista vasemmalla olevien linkkien kautta!