Eläkeindeksit

Eläkeindeksit

Työeläkejärjestelmä perustettiin vuonna 1962 ja aluksi työeläkkeet sidottiin 100 %:sti ansiotulojen kehitykseen. Alla olevasta taulukosta näkyy indeksisidonnaisuuden muutokset. Vuodesta 1996 työeläkkeiden keitys on sidottu ns. taitettuun indeksiin. 

Vuonna 1996 eläke oli noin 60 % vastaavasta työstä maksettavasta palkasta. Alla oleva graafinen esitys kuvaa eläkkeen ostovoiman hiipumisen suhteessa palkkoihin. Vuoteen 2014 mennessä eläkkeen ostovoima oli laskenut noin 47 %:iin vastaavasta palkasta.

Vuoden 2016 lopussa maksussa olevissa työeläkkeissä eroa oli miesten hyväksi 580 euroa. Naisten keskimääräinen työeläke oli 1 192 euroa kuukaudessa ja miesten 1 772 euroa kuukaudessa. Miesten suuremmat työeläkkeet johtuvat pidemmistä työurista sekä korkeammasta palkkatasosta naisiin verrattuna.

Täysi kansaneläke kasvoi 48 % vastaavana aikana eli hieman enemmän kuin työeläke, joka kasvoi 46,6 %.

Elinaikakertoimen vaikutus eläkkeeseen