Eläkkeiden verotus

4. Eläkkeiden verotus

Eläkkeiden verotus on saatu näyttämään yhtä suurilta kuin palkkatuloverotuskin. Alla olevia graafisia kuvia tarkemmin tutkimalla selviää, että eläkkeistä maksetaan suurempaa veroa. Palkansaaja maksaa ansiostaan 1,6 % työttömyysvakuutusmaksua sekä  6,15/7,65% työeläkemaksua riippuen palkansaajan iästä.
Veronmaksajain keskusliitto ry:n laskelmien perusteella eläkeläiset maksavat jo 1 000 €/kk tuolista 3,15 % enemmän veroa kuin palkansaaja. Tulojen ollessa yli 1 200 €/kk eläkeläiset maksavat 8 – 9,25 % enemmän veroja ja kuukausieläkkeen olleessa 1 500 €/kk veroenemmyys on suurimmillaan eli 9,25 %. Laskelmat on tehty alle 53 vuotiaiden palkansaajien työeläkemaksulla 6,15 % ja työttömyysvakuutusmaksulla 1,6 %.
Yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta rikkova vero on suurituloisille eläkeläisille määrätty ”raippavero”. Eläketulon ”raippavero” säädettiin pysyväksi ja ansiotulon solidaarisuusvero 3 vuodeksi. Kyseessä on 5,85 %:n lisävero yli 47 000 euroa vuodessa ylittävälle eläketulon osalle vuonna 2017. Palkansaajilla vastaava lisävero on 2 % ja se koskee yli 73 100 euroa ylittäviä vuosituloja vuonna 2017. Raippavero on ilmiselvästi perustuslain yhdenvertaisuus-periaatteen vastainen. Vaikka yli 47 000 euron vuosituloista nauttii vain noin 2,5 % eläkkeensaajista, kyse on selvästä ikäsyrjinnästä.
TEL -maksu on maksu tulevasta eläkkeestä. Se on säästöön pantua palkkaa eikä siis vero eikä veronluonteinen maksu seuraavista syistä:

Se on vastikkeellinen, sillä TEL -vakuutusmaksut luovat vakuutetun omiin ansioihin tiukasti sidotun ja omistusoikeudella turvatun eläkeoikeuden. Vero taas on vastikkeeton.

  1. Se maksetaan yksityisoikeudellisille vakuutusyhtiöille ja -laitoksille, kun taas vero kannetaan julkisyhteisöille, joita ovat kunnat, valtio ja kirkko.
  2. Maksusta osa rahastoidaan ja karttuneet eläkeoikeudet kirjataan yksilötasolla vakuutuslaitoksissa. Veroja ei rahastoida.
  3. Se on verovähennyskelpoinen (= keskipalkkaa saavalle n. 40 %:n vähennys). Veroa ei voida vähentää verosta.
  4. Vaikka TEL -maksu on työhön liittyvä pakollinen maksu, niin pakollisuus ei tee siitä juridisesti veronluonteista.
  5. Kari S Tikan perustuslautakunnalle antamasta työntekijän eläkemaksusta annettua hallituksen esitystä (HE 230/1992 vp) koskevasta lausunnosta käy ilmi, että yksityiselle sektorille maksetut eläkemaksut eivät ole hallitusmuodon 61§:n tai OECD:n veroluokituksen mukaisia veroja.