Toimintasuunnitelma

Suomen Senioriliike ry                                                                           

Hyvinvointi- ja hoivaryhmän toimintasuunnitelma (2016-2017)

 

Tiivistelmä

Suomen Senioriliike (SSL) ajaa ikäihmisten oikeutta hyvään elämään. Senioriliike pyrkii vaikuttamaan siihen, että palveluja ja ympäristöä kehitetään ikäihmisten tarpeista lähtien ja heidän toimeentulonsa turvataan. Järjestö on mielipidevaikuttaja ja tiedon levittäjä, joka tukee vanhuspalvelujen kehittämistä. Järjestöön kuuluu aktiivisia senioreita ja alan asiantuntijoita, joita yhdistää halu edistää hyvää ja arvostettua vanhuutta.

Vanhukset ovat oman hoitonsa tärkeä voimavara. Hyvinvointi- ja hoivaryhmän toiminnan ydinkysymyksiä ovat vanhusväestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kuntoutuksen tukeminen. 

Toimintasuunnitelma alla olevassa tiedostossa.