SUOMEN SENIORILIIKE JÄRJESTI 30.1.2023 IKÄIHMISTEN ILTAPÄIVÄN OMAISHOIDON TILASTA JA DIGITALISAATION VAIKUTUKSISTA

Pikkuparlamentilla järjestetyssä tilaisuudessa käsiteltiin seuraavia teemoja:

1. OMAISHOIDON AJANKOHTAISET HAASTEET

 Omaishoitajien usein raskas ja vaativa työ ansaitsisi nykyistä suurempaa arvostusta.Tilaisuudessa kuultiin Omaishoitajaliiton puheenjohtaja Sari Raassinan näkemykset nykytilanteesta ja korjaustarpeista.  Sari Raassina on toiminut mm kansanedustajana ja Suomen Kuntaliitossa sosiaali- ja terveysyksikön johtajana.

  2. DIGITALISAATION EETTINEN TARKASTELU

Digitalisaatio koskettaa kansalaisia. Moni vanhus kokee syrjäytyvänsä osaamisen ja laitteiden puuttuessa. Mitkä ovat mahdollisuudet ”ohituskaistojen” järjestämiseen niille, jotka haluavat asioida perinteisin tavoin? Tohtori Jaana Leikas, johtava tutkija VTT:llä ja kognitiotieteen dosentti Jyväskylän yliopistosta esitelmöi aiheesta Digitalisaatio – renki vai isäntä.

Vuoden 2023 toimintamme painopiste on valmistautuminen eduskuntavaaleihin ikäihmisiä koskevilla teemoilla. Teemme niistä kyselyn puolueille. Tulokset julkaistaan Seniorilehdessä, joka ilmestyy helmi-maaliskuun vaihteessa.

Kyselyn lisäksi järjestämme keskustelutilaisuuksia ikäihmisiä koskevista aiheista.