Sääntömääräinen syyskokous 8.11.2017 klo 14.00

24.10.2017

Suomen Senioriliike - Arvokkaan Vanhenemisen Puolesta ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään ke 8.11.2017 klo 14.00. Alla kutsu ja esityslista.

Suomen Senioriliike – Arvokkaan Vanhenemisen puolesta ry                                 22.10. 2017

Kutsu                                                     

Suomen Senioriliike – Arvokkaan Vanhenemisen puolesta ry:n jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen syyskokoukseen, joka pidetään ke 8.11.2017 klo 14.00 Kuntoutussäätiön auditoriossa, Pakarituvantie 4, 00410 Helsinki (Malminkartano). Kokousasiakirjat (toimintasuunnitelma ja talousarvio) jaetaan kokouksessa. Pyydettäessä ne lähetetään ennen kokousta.

Kokouksen alussa Senioriliikkeen hallituksen jäsen Heikki Ranki alustaa eläkeläisten verotuksesta ja puheenjohtaja Kimmo Kiljunen eläkeyhtiöistä. Esitysten jälkeen keskustelua aiheista.

 

Syyskokouksen esityslista:

1.  Kokouksen avaus, puheenjohtaja Kimmo Kiljunen

2.  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

3.  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5.  Esityslistan vahvistaminen

6.  Vuoden 2018 toimintasuunnitelma

7.  Vuoden 2018 jäsenmaksut

Hallitus esittää, että varsinaisen jäsenen jäsenmaksu pidetään ennallaan 20 eurossa. Lisäksi hallitus esittää, että jäsenmaksuja perittäessä jäsenille tiedotetaan, että heidän on mahdollista maksaa jäsenmaksun lisäksi halutessaan myös kannatusmaksuna 10 euroa. Yhdistysjäsenen jäsenmaksuksi ehdotetaan 100 euroa ja kannattavalta jäseneltä 500 euroa.

8. Aluetoiminta

Uusien sääntöjen mukaan Senioriliike tilittää tarvittaessa jäsenmaksusta alueyhdistykselle osuuden, jonka suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle päättää yhdistyksen syyskokous. Vuoden 2017 aikana on perustettu yksi alueyhdistys Mikkelin seudulle. Hallitus esittää, että Mikkelin alueen yhdistykselle tilitetään alueen jäsenten Senioriliikkeelle vuonna 2018 maksamista jäsenmaksuista 50%.

Muu aluetoiminta: Päätetään antaa hallitukselle valtuutus myöntää anomuksesta samalla em. periaatteella jäsenmaksutilitys aktiiviselle aluetoiminnalle.

 9. Vuoden 2018 tulo- ja menoarvio

    10. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Sääntöjen 7 §:n mukaan yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja enintään yhdeksän muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukselle voidaan valita enintään kolme varajäsentä.

Nykyisessä hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä ja kaksi varajäsentä.  Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä.

    11. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta

Kuluvana vuonna hallituksessa ovat toimineet Kimmo Kiljunen, (puheenjohtaja), Esa Fagerlund (1.Varapuheenjohtaja), Hanna Vesala (2. Varapuheenjohtaja), Leif Jansson, Eeva Kainulainen, Jaana Leikas, Kerttu Perttilä, Heikki Ranki, Arto Tiihonen ja Jaana Utti Varajäseninä ovat toimineet Asta Kaitila ja Soile Kuitunen.

Erovuorossa ovat seuraavat: Kimmo Kiljunen, puheenjohtaja; Esa Fagerlund, Kerttu Perttilä ja Jaana Utti. Varajäsenistä erovuorossa on Asta Kaitila.

Hallituksen jäsenistä Jaana Leikas ja Hanna Vesala ovat pyytäneet eroa hallituksen jäsenyydestä kesken kauden.

Päätetään eron myöntämisestä Leikakselle ja Vesalalle.

Puheenjohtajan valinta: Nimitysvaliokunta, jonka jäseniä ovat Aulis Mäkinen, Aaro Harju ja Yrjö Jäntti, ehdottaa, että puheenjohtajaksi valitaan edelleen Kimmo Kiljunen toimikaudelle 2018-2020.

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten ja eroa pyytäneiden tilalle:

Nimitysvaliokunta ehdottaa seuraavia henkilöitä halitukseen:

Esa Fagerlund jatkamaan kaudelle 2018-2020

Jaana Utti jatkamaan kaudelle 2018-2020

Terv.tiet tri Mari Aaltonen kaudelle 2018-2020

Valt.maist. Leena Eerola 2018-2019 (Jaana Leikaksen kauden loppuajaksi)

Tutkija, opettaja Taija Härkki 2018-2019 (Hanna Vesalan kauden loppuajaksi)

Varajäseniksi nimitysvaliokunta ehdottaa nykyisin varajäsenenä toimivan Soile Kuitusen (2017-2019 lisäksi Kerttu Perttilää ( 2018-2020) ja Hanna Vesalaa (2018-2020)

12. Toiminnantarkastajien palkkiot

13. Toiminnantarkastajien valinta

Sääntöjen 12 §:n mukaan syyskokouksessa valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamies tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi henkilö varalle. Nykyinen toiminnantarkastaja Kaj Kiljander ei enää voi ottaa tehtävää vastaan. Toiminnantarkastajiksi ehdotetaan seuraavat KHT Wilhelm Holmberg ja KHT Rabbe Nevalainen. Varalle AltumAudit OYAb tilintarkastusyhteisö.

14. Ilmoitusasiat: Kevätkokouksen päivämäärä

15. Muut mahdolliset asiat

16. Kokouksen päättäminen

 

Helsinki 22.10.2017

Hallitus