Sääntömääräinen syyskokous 1.11.2018 klo 14 Tampereella

26.10.2018

Suomen Senioriliike – Arvokkaan Vanhenemisen puolesta ry:n jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen syyskokoukseen, joka pidetään to 1.11.2018 klo 14.00 Tampereella Werstas museolla, osoite Väinö Linnan aukio 8. Kokousasiakirjat (toimintasuunnitelma ja talousarvio) jaetaan kokouksessa. Pyydettäessä ne lähetetään ennen kokousta.

 

 

Kokouksen alussa Senioriliikkeen yhteiskuntatieteiden tohtori Heli Valokivi puhuu Ikääntyneiden sosiaalisesta kuntoutuksesta

Syyskokouksen esityslista:

1.  Kokouksen avaus, puheenjohtaja Kimmo Kiljunen

2.  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

3.  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 

4.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

5.  Esityslistan vahvistaminen

6.  Vuoden 2019 toimintasuunnitelma 

 

7.  Vuoden 2019 jäsenmaksut

Hallitus esittää, että varsinaisen jäsenen jäsenmaksu pidetään ennallaan 20 eurossa. Lisäksi hallitus esittää, että jäsenmaksuja perittäessä jäsenille tiedotetaan, että heidän on mahdollista maksaa jäsenmaksun lisäksi halutessaan myös kannatusmaksuna 10 euroa. Yhdistysjäsenen jäsenmaksuksi ehdotetaan 100 euroa ja kannattavalta jäseneltä 500 euroa. 

8. Vuoden 2019 tulo- ja menoarvio

10. Hallituksen jäsenten lukumäärä 

Sääntöjen 7 §:n mukaan yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja enintään yhdeksän muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukselle voidaan valita enintään kolme varajäsentä. 

Nykyisessä hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä ja kolme varajäsentä.  Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä. 

 

11. Hallituksen jäsenten valinta 

Kuluvana vuonna hallituksessa ovat toimineet Kimmo Kiljunen, (puheenjohtaja), Esa Fagerlund (1.Varapuheenjohtaja), Taija Härkki (2. Varapuheenjohtaja), Leena Eerola, Leif Jansson, Eeva Kainulainen, Heikki Ranki, Arto Tiihonen ja Jaana Utti. Viime syyskokouksessa valittu Mari Aaltonen halusi erota hallituksesta jo ennen varsinaisen toimikauden alkua eikä ole osallistunut hallituksen toimintaan. Varajäseninä ovat toimineet Soile Kuitunen, Kerttu Perttilä ja Hanna Vesala

 

Erovuorossa ovat seuraavat: Leif Jansson, Eeva Kainulainen ja Arto Tiihonen. Lisäksi eroa on pyytänyt Taija Härkki ja Leena Eerola kesken kauden. Varajäsenistä Kerttu Perttilä ja Hanna Vesala ovat pyytäneet eroa varajäsenyydestä kesken kauden.  

Päätetään eron myöntämisestä hallituksen jäsenille Taija Härkki, Leena Eerola ja Mari Aaltonen sekä varajäsenille Kerttu Perttilä ja Hanna Vesala. 

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten ja eroa pyytäneiden tilalle:

Nimitysvaliokunta, jonka jäseniä ovat Aulis Mäkinen, Esa Fagerlund, Aaro Harju ja Yrjö Jäntti, tekevät ehdotuksen hallituksen jäseniksi kokouksessa. 

 

Valinta seuraaville toimikausille, mikäli aiemmassa pykälässä on päätetty hallituksen jäsenten lukumääräksi 9 + puheenjohtaja kuten kuluneella kaudella. 

Toimikaudeksi 2019-2021 Leif Janssonin tilalle

Toimikaudeksi 2019-2021 Eeva Kainulaisen tilalle

Toimikaudeksi 2019-2021 Arto Tiihosen tilalle

Mari Aaltosen toimikauden loppuajaksi vuosiksi 2019-2020

Taija Härkin toimikauden loppuajaksi vuodeksi 2019 

Leena Eerolan toimikauden loppuajaksi 2019

 

Varajäseniksi nimitysvaliokunta tekee ehdotuksen kokouksessa.

 

12. Toiminnantarkastajien palkkiot 

13. Toiminnantarkastajien valinta 

Sääntöjen 12 §:n mukaan syyskokouksessa valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamies tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi henkilö varalle. Toiminnantarkastajana ehdotetaan jatkavan  KHT Wilhelm Holmberg ja KHT Rabbe Nevalainen. Varalle AltumAudit OYAb tilintarkastusyhteisö.

 

14. Ilmoitusasiat: Kevätkokouksen päivämäärä

15. Muut mahdolliset asiat 

16. Kokouksen päättäminen 

 

Helsinki 13.10.2018

Hallitus