Puheenjohtajalta

Terveisiä puheenjohtajalta


Vesittääkö kuntalaki vanhusneuvostojen työtä

Keskiviikko 24.9.2014 klo 21:24 - Eeva Kainulainen

Vanhusneuvostoja koskevat säännökset ovat siirtymässä vanhuspalvelulaista osaksi uutta kuntalakia, joka on parhaillaan valmistelussa. Sinänsä päällisin puolin tuntuu siltä, että on samantekevää, mikä laki vanhusneuvostojen toimintaa säätelee. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että siirron myötä vanhusneuvostoilta otetaan pois sellaisia tehtäviä, jotka antavat mahdollisuuden todelliseen vaikuttamiseen.

Voimassaolevan vanhuspalvelulain mukaan vanhusneuvoston tehtäviin kuuluu osallistua ikääntyneen väestön tukemista koskevan suunnitelman valmisteluun ja palvelujen laadun ja riittävyyden arviointiin. Nämä ovat tärkeitä työkaluja, joilla voidaan edistää vanhuspalvelulain toteutumista ja palvelujen laatua. Jos vanhusneuvostoja koskevat säädökset siirtyvät osaksi kuntalakia, on erittäin tärkeää, että säännökset siirtyvät sellaisenaan. Eli vanhuspalvelulain 5§ ja 6§ on siirettävä kuntalakiin yleisten vanhuspalvelupykälien mukana. 

Vanhusneuvosto on neuvoa-antava elin kunnassa, sillä ei ole varsinaista päätösvaltaa kuten lautakunnilla on. Siksi on tärkeää, että neuvoston vaikutusmahdollisuuksia ei vähennetä vaan tuetaan.