YHDISTYSTIETOA

Arvokas ja turvallinen vanhuus kaikille

Suomen Senioriliike on perustettu 2.12.2008. Senioriliikkeen tarkoituksena on ikääntyvien ja vanhusten hyvinvoinnin edistäminen ja kaikenpuolinen arvokkaan vanhenemisen turvaaminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Senioriliike

  • toimii asiantuntijana ikääntymiseen liittyvissä asioissa
  • edistää ikääntyvien ja ikääntyneiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia
  • auttaa ja neuvoo iäkkäiden terveyden- ja sairaanhoitoon, asumiseen ja lääkehuoltoon liittyvissä asioissa
  • edistää ja kehittää ikääntyville ja iäkkäille sopivia asumismuotoja, kuntoutumispalveluja ja toimii yhteistyössä sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa
  • vaikuttaa kunnalliseen ja alueelliseen päätöksentekoon iäkkäiden hyvinvointiin liittyvissä asioissa
  • pyrkii toiminnallaan ehkäisemään iäkkäisiin kohdistuvaa rikollisuutta

Keskeiset tavoitteet

  • Kehittää vanhusten äkillisten sairauksien hoitoa ja pitkäaikaishoitoa eettisesti ja laadultaan korkeatasoiseksi, nykytietoihin perustuvaksi ja tasa-arvoisesti kaikille vanhuksille toteutuvaksi.
  • Edistää ikääntyvien ja vanhusten terveyttä ja toimintakykyä heidän oman toimintansa avulla.
  • Kohottaa ikääntyvien ja vanhusten yhteiskunnallista arvostusta.

Ota yhteyttä


 

Suomen Senioriliike ry
Pakarituvantie 4
00410 Helsinki

Puh. 050 3454 200

Toimiston päivystysaika ma-to klo 9-14 ja pe klo 9-13

Sähköposti: toimisto(at)senioriliike.fi