Koonti 21.11. eläkeläisten toimeentuloa koskevasta tilaisuudesta

Hyvin onnistunut tilaisuus keräsi runsaasti väkeä pohtimaan ajankohtaisia aiheita. Talouden heikentyessä myös eläkeläisiä on vaadittu osallistumaan taloustalkoisiin. Tilaisuudessa tuli hyvin esille se, että eläkeläiset jo nyt osallistuvat näihin talkoisiin merkittävästi. Lisäleikkaukset uhkaavat kasvattaa eläkeläisköyhyyttä ja syventää talouslamaa.

Suomen eläkejärjestelmä todettiin varsin kestäväksi ja eläkelupaus kyetään täyttämään nyt ja jatkossa, vakkakin alhainen syntyvyys tuo kokonaisuuteen suuria haasteita. Ennakoinnit pitkälle tulevaisuuteen ovat aina hyvin epävarmoja ja erikoista osin on, että niitä käytetään pitkälti myös tämän päivän politiikan tekemiseen ja päätöksenteon pohjaksi.

Eläkeläisten toimeentulon kehittymisestä vuosikymmenten varrella vallitsi erilaisia käsityksiä. Jos verrataan palkkatulojen ja eläketulojen kehitystä, niin kyllä eläkeläiset ovat selvästi jääneet jälkeen vaikkakin tälle ja ensi vuodelle on tullut ja tulee merkittävät korotukset johtuen kuluttajahintojen nopeasta noususta. Toisaalta kun tarkastellaan eläkeläisten kokemaa taloudellista turvallisuutta, voidaan havaita, että tilanne on melko hyvä ja että eläkeläisköyhyys tilastollisesti ei juuri poikkea muusta väestöstä. Tähän tosin kommentoitiin, että nyt eläkkeellä olevat ovat eläneet usein varsin niukoissa olosuhteissa ja tyytyneet vähään, mikä voi heijastua myös siihen, mihin ollaan tyytyväisiä.

Verotuksen ja erityisesti ns. raippaveron osalta todettiin, että se kiistatta on perustuslain vastainen. Hallituksen uusimpien muutosten johdosta tämä vain kasvaa- Suomen Senioriliike vaatii eläkeläisten ja palkansaajien verotuksen yhtenäistämistä kaikilla tulotasoilla ja nykyisen epätasa-arvoisen ja perustuslainvastaisen menettelyn korjaamista.

Eläkeuudistuksen nykytilanteesta kuultiin selvitys, jonka mukaan uudistus on vasta lähtökuopissa. Yleensä valmistelua tehdään pitkälti yhdessä, mutta nyt hallitus on linjannut ohjelmassaan, että uudistuksella on tavoitteena noin miljardin euron säästöt julkiseen talouteen pidemmällä aikavälillä. Millä keinoin tämä tavoite saavutetaan, on tällä hetkellä täysin avoin.

Käydyssä keskustelussa esitettiin toivomus, että vastaavanlainen tilaisuus järjestettäisiin keväällä 2024 jolloin todennäköisesti erityisesti eläkeuudistuksesta on saatavissa tarkempaa tietoa.

Kokonaisuutena tilaisuus oli onnistunut. Ohjelman mukaiset esitykset löytyvät alta linkkeinä ja ovat kaikkien käytettävissä lähde mainiten.

Esitykset

Suomen työeläkejärjestelmän rahoitus nyt ja jatkossa – kyetäänkö eläkelupaukset täyttämään? Roman Goebel, aktuaaripäällikkö, Keva

Kommenttipuheenvuoro: Reijo Vuorento, kunnallisneuvos, Senioriliike

Miten eläkeläisten toimeentulo on kehittynyt viime vuosikymmeninä?
Paavo Jauhiainen, Kauppaneuvos – Senioriliikkeen asiantuntija

Kommenttipuheenvuoro: Susan Kuivalainen, osastopäällikkö, ETK

Palkansaajien ja eläkkeen saajien verotus–tasa-arvoa vai syrjintää? Tarmo Pukkila, Professori.

Eläkeuudistus–tausta ja nykytilanne: Janne Pelkonen, Yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö, Tela.