Suomen Senioriliike Arvokkaan Vanhenemisen Puolesta ry

Kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen syyskokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.11.2023 klo 14.00 alkaen Kampin Palvelukeskuksen auditoriossa Salomonkatu 21 B Helsinki.

Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä puhuu Lasse Lehtonen, terveysoikeuden professori ja diagnostiikkajohtaja, HUS.

 

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus, puheenjohtaja Reijo Vuorento

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Esityslistan vahvistaminen

6. Vuoden 2024 toimintasuunnitelma

7. Vuoden 2024 jäsenmaksut

8. Vuoden 2024 tulo- ja menoarvio

9. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja 2024 alkavalle kaudelle ja hallituksen    jäsenet erovuoroista ja eroa pyytäneiden tilalle.

              Erovuorossa ovat seuraavat

              Puheenjohtaja Reijo Vuorento

              Hallituksen jäsenet: Esa Fagerlund, Kimmo Kiljunen, Timo Strandberg

              Seuraavien hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu: Maarit Peltomaa, Sari Tanus, Heli Stenvall ja                            Vesa Ruuttunen. Maarit Peltomaa on pyytänyt eroa.

              Varajäsenistä Jaana Leikas on erovuorossa. Reijo Kauppilan ja Seppo Ahosen toimikausi jatkuu

11. Päätetään toiminnantarkastajien palkkioista

12. Valitaan kaksi toiminnan tarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan vuoden 2024 tilejä ja hallintoa 2024.

13. Muut asiat

14. Kokouksen päättäminen