Eläkeläisten toimeentulo seminaari 16.1.2016 Tampereella

Eläkeläisten toimeentulosta käytiin Tampereella vilkasta keskustelua 16.1.2016
Eläketurvakeskuksen johtaja Mikko Kautto alusti seminaarissa. Oikealla seminaarin puheenjohtaja Leena Pakkanen
Politiikkojen paneeli