Missiomme on arvokas ja turvallinen vanhuus kaikille

 

Suomen Senioriliike ry on perustettu 2.12.2008.

Senioriliikkeen tarkoituksena on ikääntyvien ja vanhusten hyvinvoinnin edistäminen ja kaikenpuolinen arvokkaan vanhenemisen turvaaminen.

Yhdistyksen nimi muutettiin 17.1.2017 sääntömuutoksella muotoon: Suomen Senioriliike – Arvokkaan Vanhenemisen puolesta ry

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Senioriliike

  • toimii asiantuntijana ikääntymiseen liittyvissä asioissa
  • edistää ikääntyvien ja ikääntyneiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia
  • auttaa ja neuvoo iäkkäiden terveyden- ja sairaanhoitoon, asumiseen ja lääkehuoltoon liittyvissä asioissa
  • edistää ja kehittää ikääntyville ja iäkkäille sopivia asumismuotoja, kuntoutumispalveluja ja toimii yhteistyössä sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa
  • vaikuttaa kunnalliseen ja alueelliseen päätöksentekoon iäkkäiden hyvinvointiin liittyvissä asioissa
  • pyrkii toiminnallaan ehkäisemään iäkkäisiin kohdistuvaa rikollisuutta

Suomen Senioriliikkeen hallitus 2023

Reijo Vuorento
puheenjohtaja
reijo.vuorento@kuntaliitto.fi 050 66741
Esa Fagerlund esa.t.fagerlund@gmail.com 040 040 3018
Kimmo Kiljunen kimmo.kiljunen@hotmail.com 050 511 3088
Maarit Peltomaa maarit.peltomaa@gmail.com 050 528 2938
Timo Strandberg timo.strandberg@helsinki.fi 040 596 9285
Sari Tanus sari.tanus@gmail.com 050 512 1303
Vesa Ruuttunen vesa.ruuttunen@gmail.com 040 020 0612
Heli Stenvall heli.a.stenvall@gmail.com 050 568 9336
VARAJÄSENET
Seppo Ahonen seppo.ahonen.sa@gmail.com 045 607 9331
Reijo Kauppila reijo.kauppila@elisanet.fi 040 5116578
Jaana Leikas jaana.leikas@vtt.fi 040 7500211

 

Aluetoiminta

Senioriliikkeen tavoitteena on laaja aluetoiminta, joka omalla toimialueellaan edistää vanhusten ja ikääntyneiden hyvinvointia ja toimii valtakunnallisen Senioriliikkeen tavoitteiden toteuttamiseksi.  Paikalliset yksiköt toimivat Senioriliikkeen alaosastoina lukuun ottamatta Mikkelin alueyhdistys ry:tä, jonka jäsenet kuuluvat sekä paikalliseen yhdistykseen että valtakunnalliseen Senioriliikkeeseen. Alueosastojen organisaatio on kevyt, joustava ja päällekkäisyyksiä välttävä.

Osastot voivat toimia paikkakunnallaan yhteistyössä päättäjien, paikallismedian ja muiden seniorityötä tekevien järjestöjen kanssa. Alueosaston talous hoidetaan osana Senioriliikkeen taloutta ja kirjanpitoa, lukuun ottamatta Mikkelin seudun yhdistystä, jolla on oma taloudenhoito. Aluevastaava voi saada jäsenrekisteristä oman alueensa jäsenten yhteystiedot, mikäli he eivät ole sitä erikseen kieltäneet.

Meillä on aluevastaavia eri puolilla maata, joihin mukaan haluavat jäsenet voivat ottaa yhteyttä. Toivottavasti saamme myös uusia aluevastaavia perustamaan osastoja omille alueilleen.

 

Yhteyshenkilöt:    
Mikkelin seutu: Pertti Korpinen pertti.korpinen@surffi.fi
Pirkanmaa: Esa Fagerlund esa.t.fagerlund@gmail.com
Satakunta: Pauli Lanne pauli.lanne@dnainternet.net