Missiomme on arvokas ja turvallinen vanhuus kaikille

 

Suomen Senioriliike ry on perustettu 2.12.2008.

Senioriliikkeen tarkoituksena on ikääntyvien ja vanhusten hyvinvoinnin edistäminen ja kaikenpuolinen arvokkaan vanhenemisen turvaaminen.

Yhdistyksen nimi muutettiin 17.1.2017 sääntömuutoksella muotoon: Suomen Senioriliike – Arvokkaan Vanhenemisen puolesta ry

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Senioriliike

  • toimii asiantuntijana ikääntymiseen liittyvissä asioissa
  • edistää ikääntyvien ja ikääntyneiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia
  • auttaa ja neuvoo iäkkäiden terveyden- ja sairaanhoitoon, asumiseen ja lääkehuoltoon liittyvissä asioissa
  • edistää ja kehittää ikääntyville ja iäkkäille sopivia asumismuotoja, kuntoutumispalveluja ja toimii yhteistyössä sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa
  • vaikuttaa kunnalliseen ja alueelliseen päätöksentekoon iäkkäiden hyvinvointiin liittyvissä asioissa
  • pyrkii toiminnallaan ehkäisemään iäkkäisiin kohdistuvaa rikollisuutta

Suomen Senioriliikkeen hallitus 2023

Reijo Vuorento

Reijo Vuorento

Puheenjohtaja

reijovuorento@gmail.com

050 66741

Esa Fagerlund

Esa Fagerlund

esa.t.fagerlund@gmail.com

040 040 3018

Reijo Kauppila

Reijo Kauppila

reijo.kauppila@elisanet.fi

040 5116578

Kerttu Perttilä

Kerttu Perttilä

Kari J. Nyberg

Kari J. Nyberg

willehard1919@gmail.com

0449772519

Sari Tanus

Sari Tanus

sari.tanus@gmail.com

050 512 1303

Vesa Ruuttunen

Vesa Ruuttunen

vesa.ruuttunen@gmail.com

040 020 0612

Heli Stenvall

Heli Stenvall

heli.a.stenvall@gmail.com

050 568 9336

VARAJÄSENET
Seppo Ahonen seppo.ahonen.sa@gmail.com 045 607 9331
Kimmo Kiljunen kimmo.kiljunen@hotmail.com 050 511 3088
Jaana Leikas jaana.leikas@vtt.fi 040 7500211

 

Aluetoiminta

Senioriliikkeen tavoitteena on laaja aluetoiminta, joka omalla toimialueellaan edistää vanhusten ja ikääntyneiden hyvinvointia ja toimii valtakunnallisen Senioriliikkeen tavoitteiden toteuttamiseksi.  Paikalliset yksiköt toimivat Senioriliikkeen alaosastoina. Alueosastojen organisaatio on kevyt, joustava ja päällekkäisyyksiä välttävä.

Osastot voivat toimia paikkakunnallaan yhteistyössä päättäjien, paikallismedian ja muiden seniorityötä tekevien järjestöjen kanssa. Alueosaston talous hoidetaan osana Senioriliikkeen taloutta ja kirjanpitoa. Aluevastaava voi saada jäsenrekisteristä oman alueensa jäsenten yhteystiedot, mikäli he eivät ole sitä erikseen kieltäneet.

Meillä on aluevastaavia eri puolilla maata, joihin mukaan haluavat jäsenet voivat ottaa yhteyttä. Toivottavasti saamme myös uusia aluevastaavia perustamaan osastoja omille alueilleen.

 

Yhteyshenkilöt:
Pirkanmaa: Esa Fagerlund esa.t.fagerlund@gmail.com
Satakunta: Pauli Lanne pauli.lanne@dnainternet.net