SENIORRÖRELSEN

Gott Nytt År 2018
I Tammerfors diskuterades förmynderskapsärenden den 6 september 2016. Foto Matti Litukka.

Finlands Seniorrörelse rf

Finlands Seniorrörelse, grundad år 2008, är en politiskt obunden, landsomfattande, finsk- och svenskspråkig medborgarorganisation.

Vi arbetar för de äldres rättigheter, för över en miljon pensionärer och framför allt för dem som är i behov av dygnetruntvård eller regelbunden hemvård. Vårt mål är ett gott liv för de äldre.