Aktiviteter

Seniorrörelsens höstmöte 2018

äger rum torsdagen den 1.11.2018 i Tammerfors, Werstas museet.

I början av mötet talar doktor Heli Valokivi om De äldres sociala rehabilitering.

Vid officiella delen av mötet behandlas Seniorrörelsens verksamhetsplan och budget och därtill utses styrelsemedlemmar istället för dem som är i tur att avgå. 

MS Word -tiedostoFinlands Seniorrörelse - kallelse.docx (14 kB)
Kallelse till höstmötet den 1.11.2018

SeniorSeminarier

Följande tillfällen är bra att lägga på minnet på hösten 2017

Ikäystävällinen kunta/En seniorvänlig kommun

Onsdagen den 11.10 kl 13.00 (Kaffe kl 13, programmet börjar kl 13.30). Foibekartano, Sjukhusgatan 7, 01400 Vanda.

Hur känner man igen en seniorvänlig kommun eller stad? En seniorvänlig kommun lyssnar på sina invånare, såväl äldre som yngre. Även äldre välkomnas i kommunen, de ses som en välgörande del av befolkningen. En Seniorvänlig kommun erbjuder en lockande och trygg boendemiljö, rikligt med kulturella aktiviteter, tillgängliga miljöer, möjligheter till självutveckling och fungerande service. En seniorvänlig kommun rättar sig efter invånarnas behov. Förutsättningarna för ett gott liv är desamma för barn, unga, arbetsföra och den äldre befolkningen. Vilka frågor är aktuella i en seniorvänlig kommun? Frågorna diskuteras vid seminariet.

Vandas biträdande stadsdirektör Jose Valanto och Helsingfors biträdande borgmästare Nasina Razmyar inleder seminariet. Länken till Foiben kartano är: http://www.foibekartano.fi.

Seniorrörelsens höstmöte

äger rum onsdagen den 8.11 kl. 14 i Kuntoutussäätiös lokaler. Temat för mötet är kondition och rehabilitering. Adressen till platsen finns nedan. Vid den officiella delen av mötet behandlas Seniorrörelsens verksamhetsplan och budget och därtill utses styrelsemedlemmar istället för dem som är i tur att avgå. En separat kallelse till mötet sker tre veckor före mötet.

Frågor kring boendet

behandlas onsdagen den 13.12 kl 14 i Helsingfors "Jätkäsaari, Sukupolvikortteli", Länsisatamankatu 34 A, 00220 Helsingfors. Värd för tillställningen är SETLEMENTTIASUNNOT Ab. VD Kimmo Rönkä presenterar verksamheten.

Vid alla nämnda tillställningar är det kaffeservering. Närmare uppgifter finns i nästa medlemsbrev och medlemstidningen. som utkommer i början av oktober. Därtill finns uppgifter om aktiviteterna på våra hemsidor www.senioriliike.fi. 

Höstmötet

14 .11. 2016 kl. 14.00

Kalliola Settlement Auditorium

Sturegatan 11, Helsingfors