Seniorrörelsen

Finlands Seniorrörelse rf

Finlands Seniorrörelse, grundad den 2.12. 2008, är en politiskt obunden, landsomfattande, finsk- och svenskspråkig medborgarorganisation.

Vi arbetar för de äldres rättigheter, för över en miljon pensionärer och framför allt för dem som är i behov av dygnetruntvård eller regelbunden hemvård. Vårt mål är ett gott liv för de äldre.

Detta är viktigt för oss

Vi arbetar för de äldres rätt till en god ålderdom

Vi arbetar för att service och miljöer anpassas efter de äldres behov och utvecklas tillsammans med dem.

Vi kräver att de äldre ska få tillgång till ett handikappvänligt och mångsidigt boende.

Vems rätt arbetar vi för?

För resursgenerationens - de över en miljon pensionärerna. Framför allt för dem, som är i behov av dygnetruntvård eller behöver regelbunden hemvård för att få uppleva en god ålderdom.

Anhöriga bör få en möjlighet att ta del av åldringens vardag.

 

Titta på pensionsklockan och se hur pensionsfonderna växer. De växer med 22.000 euro per minut. Klockan hittar du på länken http://elakekello.fi

Det officiella antalet personer, som stöder  Seniorrörelsens medborgarinitiativ att återinföra löneindexet att gälla även för arbetspensioner, blev 84820. Vi vill tacka alla dem som samlade undertecknare och dem som undertecknade initiativet. Initiativet blev en folkrörelse.

 

Finlands Seniorrörelse rf

Fernissagatan 8 A  vån. 4

01300 Vanda      Tel. 050 3454 200 (vardagar 10-14)

E-post: toimisto@senioriliike.fi