Professori emerita Sirkka-Liisa Kivelä vaatii radikaaleja muutoksia ikäihmisten hoivaan: Senioriliikkeen vuosikokouksessa Helsingissä 28.4.2023 puhunut professori Kivelä oli erittäin huolestunut ikäihmisten jatkuvasti heikentyneestä asemasta Suomessa.

Pohjoismaihin verrattuna käytämme vähiten varoja ikäihmisten hoivaan – silti tehostamisvaatimukset vain kasvavat. Suurten ikäluokkien vanhetessa vanhustenhoivan lisätarve on lähes 2 miljardia euroa päästäksemme pohjoismaiselle tasolle.

Koti- ja omaishoitoon on panostettava nykyistä voimakkaammin. Vaativamman hoidon tarve tulee joka tapauksessa kasvamaan lähitulevaisuudessa, sanoi Kivelä

Nyt on tärkeätä huolehtia ikäihmisten toimintakyvyn ylläpidosta. Tämä edellyttää myös yhteiskunnallisen ilmapiirin muuttamista niin, että ikääntyneet nähdään myös resurssina eikä pelkästään taakkana julkiselle taloudelle.

Asennemuutos ei pelkästään riitä, uudelta hallitukselta tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä. Tärkeätä on laatia laaja-alainen senioriohjelma ja sen valmistelussa tulee olla mukana myös ikääntyneiden etujärjestöt, kuten eläkeläisjärjestöt ja Senioriliike, totesi Kivelä.

Kivelän ehdotuksia:

 • Hyväkuntoiset seniorit ohjaajiksi, asiantuntijoiksi – toteuttamaan ja luomaan uutta vertaistukijoiksi
 • Vapaaehtoistoiminnalla paljon tehtäviä ja myönteisiä vaikutuksia kodeissa asuvien sekä välimuotoisessa tai ympärivuorokautisessa palvelussa olevien keskuudessa
 • Sosiaalitalonmiehet
 • Asuntojen peruskorjaustoiminnan ja esteettömyyden lisäämisen jatkaminen
 • Kortteliklubit, etsivä toiminta, eri ikäluokkien integraatio ja yhteinen toiminta

 

Hallitusohjelmaan:

 • Iäkkäiden toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävä kansallinen ohjelma
 • Kansallinen järjestöpoliittinen (seurakunnat mukaan) ohjelma – erityishuomio seniori- ja vanhustyöhön – julkinen, yksityinen, vapaaehtoinen ja seurakuntien toiminta ja yhteistyö
 • Kansallinen omaispoliittinen ohjelma – erityishuomio seniori- vanhustyöhön – omaishoito, omaisten osuus hoivassa – työntekijöiden koulutukseen omaisten ja vapaaehtoisten toiminta
 • Kokeilut em ohjelmien laatimiseksi ja kehittämiseksi
 • Ikääntyvien ja iäkkäiden asuntojen korjaustoiminnan jatkaminen
 • Välimuotoisen – kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan välillä olevien – palveluiden kehittämisohjelma

 

Konkreettiset toimenpiteet:

 1. Kotihoidon voimakas kehittäminen
 2. Ympärivuorokautisten hoitopaikkojen lisääminen
 3. Ulkomailta tulleiden työntekijöiden kieli- ja kulttuurikoulutus’
 4. Palkkatyöhön osallistuvien eläkkeelle siirtyneiden verotus- ja työnantajamaksut ym. ratkaistava
 5. Työntekijöiden täydennyskoulutus
 6. Johtaminen
 7. Teknologian kehittämien
 8. Pitkäaikaisen hoivan ja sen kriteerien tarkempi määrittely vanhuspalvelulakiin, sanktioiden määrittely.

 

Näiden toimenpiteiden toteuttaminen vaatii rahaa

Tutustu Kivelän esitykseen

Tästä pääset tarkastelemaan Sirkka-Liisa Kivelän Senioriliikkeen kevätkokouksessa 28.4. pitämää esitelmää pdf-tiedostona.