YHDISTYSTIETOA

Suomen Senioriliike - Arvokkaan Vanhenemisen puolesta ry on puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on perustettu 2.12.2008. Senioriliikkeen tarkoituksena on ikääntyvien ja vanhusten hyvinvoinnin edistäminen ja kaikenpuolinen arvokkaan vanhenemisen turvaaminen.


Mikä meille on tärkeää

Ajamme vanhojen ihmisten oikeutta hyvään elämään

Vaikutamme siihen, että palveluja ja ympäristöä kehitetään ikäihmisten näkökulmasta ja yhdessä heidän kanssaan

Vaadimme ikäihmisten asumiseen yhteisöllisyyttä, esteettömyyttä ja valinnanvapautta

Kenen oikeuksia ajamme


Voimavaraikäluokan - niiden yli miljoonan, jotka ovat eläkeiässä

Etenkin niiden, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa tai säännöllistä kotipalvelua hyvän elämän toteutumiseen.

Läheisille mahdollisuuksia olla mukana vanhuksen arjessa

Tuntematon tiedostomuotoSenioriliike 2015 Esittelymateriaali.pptx (2.2 MB)
Tämä esittelymateriaali kertoo Senioriliikkeen tavoitteista ja toiminnasta