Alueet

Suomen Senioriliikkeen Aluetoiminta

Senioriliikkeen tavoitteena on mahdollisimman kattava ja laaja alueellinen toiminta.Alueosastojen tarkoituksena on omalla toimialueellaan edistää vanhusten ja ikääntyneiden hyvinvointia ja toimia valtakunnallisen Senioriliikkeen tarkoituksen toteuttamiseksi. Paikallisosaston toiminta perustuu täysin alueellisiin ja paikallisiin tarpeisiin ja haasteisiin.

Alueosastot eivät ole itsenäisiä senioriyhdistyksiä, lukuunottamatta Senioriliikkeen Mikkelin alueyhdistys ry:tä. Mikkelin yhdistyksen jäsenet kuuluvat sekä paikalliseen yhdistykseen että valtakunnalliseen Senioriliikkeeseen. Muualla osastot toimivat Senioriliikkeen paikallisina alaosastoina, jolloin niiden organisaatio on mahdollisimman kevyt, joustava ja päällekkäisyyksiä välttävä.

Osastot voivat toimia paikkakunnallaan yhteistyössä päättäjien, paikallismedian ja muiden seniorityötä tekevien järjestöjen kanssa. Alueosaston talous hoidetaan osana Senioriliikkeen taloutta ja kirjanpitoa, lukuunottamatta Mikkelin seudun yhdistystä, jolla on oma taloudenhoito. Aluevastaava voi saada jäsenrekisteristä oman alueensa jäsenten yhteystiedot, mikäli he eivät ole sitä erikseen kieltäneet.

Meillä on aluevastaavia eri puolilla maata. Toimintaan mukaan haluavat jäsenet voivat ottaa yhteyttä heihin. Toivottavasti saamme myös uusia aluevastaavia perustamaan osastoja omille alueilleen. 

Yhteyshenkilöt:

Keski-Suomi:        Pentti Vepsäläinen                 pentti.vepsalainen@kolumbus.fi

Mikkelin seutu:     Pertti Korpinen                      pertti.korpinen@surffi.fi

Pieksämäki:          Antti Hankipohja                   antti.hankipohja@pp.inet.fi

Pirkanmaa:          Esa Fagerlund                        esa.t.fagerlund@gmail.com

Satakunta:            Pauli Lanne                          pauli.lanne@dnainternet.net