Lausunnot ja kirjelmät

13.8.2020 Lausunto Kohti ikäystävällistä yhteiskuntaa

PDF-tiedostoLausunto Kohti ikäystävällistä yhteiskuntaa.pdf (167 kB)

6.11.2019 Lausunto Vanhuspalvelulakiesityksestä

PDF-tiedostoSenioriliikkeen lausunto vanhuspalvelulain lakiesityksestä.pdf (46 kB)

5.5.2018 Lausunto: Järjestöt maakunnan tukena

PDF-tiedostoJärjestöt maakunnan tukena_Lausunto 2_5_2018.pdf (116 kB)

17.4.2017 Lausunto liikenteen ja viestinnän digitaalisisten palvelujen toimintaohjelmasta 2017- 2021.

PDF-tiedostoLausunto digipalveluista 2017.pdf (70 kB)

14.9.2016 Lausunto Vanhuspalvelulain muutosesityksestä

PDF-tiedostoSTM _11 Asiantuntemus ja vastuutyöntekijä.pdf (164 kB)
Senioriliikkeen lausunto Vanhuspalvelulain muutosesityksestä

25.5.2016 Lausunto STM:lle henkilöstömitoituksesta

PDF-tiedostoSTM Henkilöstömitoitus SSL lausunto 22.5.2016.pdf (38 kB)

2015.10.14 - Vanhojen ihmisten oikeus hyvään ja arvokkaaseen elämään.

PDF-tiedostoJULKILAUSUMA 14 10 2015 SUOMEN SENIORILIIK1.pdf (206 kB)

6.10.2014 Lausunto nk. vanhuspalvelulain muutosesityksestä (pdf)

PDF-tiedostolausunto_vanhuspalvelulain_muutos_luonnos_4_10_2014.pdf (1.8 MB)

24.6.2013 Lausunto Omaishoidon kehittämisohjelmasta (pdf)

PDF-tiedostoomaishoitolausunto.pdf (4.9 MB)

23.4.2013 Vetoomus vanhusasiavaltuutetun viran perustamiseksi (pdf)

PDF-tiedostovanhusasiavaltuutetun_virka_final.pdf (68 kB)

28.4.2013 Lausunto Geronomi-tutkinnosta (pdf)

PDF-tiedostosuomen_geronomiliitto_ry_ja_akavan_erityisalat_ry-1.pdf (36 kB)

25.9.2012 Lausunto Asumisen kehittämisohjelmasta pdf

PDF-tiedostolausunto_asumisen_kehittamisohjelma_2012.pdf (49 kB)

5.6.2012 Vetoomus liikenneministeriölle

PDF-tiedostoVetoomus liikenneministerille.pdf (44 kB)

30.5.2012 Vetoomus Yleisradiolle

PDF-tiedostoVetoomus Yleisradiolle.pdf (37 kB)

21.10.2010 Esitys iäkkäiden asumisen kehittämiseksi

PDF-tiedosto2010-11-01-esitys-ym.pdf (54 kB)

31.8.2010 Lausunto ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon/hoivan uudistamista koskevasta työryhmän muistiosta

PDF-tiedosto2010-09-02-lausunto-stm.pdf (68 kB)

2.8.2010 Lausunto sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän väliraportista

PDF-tiedosto2010-08-02-lausunto-stm.pdf (63 kB)

Joulukuu 2011

Puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kivelä antoi lausunnon muuttojen vaikutuksesta vanhusten toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Lausunto annettiin Senioriliikkeen Särkisalon paikallisosastolle. Tämä lausunto annettiin Särkisalossa asuvien Senioriliikkeen jäsenten pyynnöstä heidän tehdessään valitusta Särkisalokodin lakkauttamisesta.

Marraskuu 2011

Puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kivelän antoi marraskuussa 2011 Senioriliikkeen Espoon paikallisosastolle lausunnon muuttojen vaikutuksesta vanhusten toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Lausunto annettiin Senioriliikkeen espoolaisten jäsenten pyynnöstä heidän tehdessään oikaisuvaatimusta Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnalle Ruusukodin muistisairaiden asukkaiden siirrosta Aurorakotiin.

18.5.2010 Lausunto työ- ja tasa-arvovaliokunnalle

PDF-tiedosto2010-05-18-lausunto-tyo-ja-tasa-arvolautakunta.pdf (68 kB)

27.1.2010 Vetoomus Vanhusasiavaltuutetun viran perustamiseksi

PDF-tiedosto2009-11-30_1-vetoomus-peruspalveluministeri-paula-risikolle.pdf (37 kB)

27.1.2010 Vetoomus Vanhusasiavaltuutetun viran vetoomuksen luovutus

PDF-tiedosto2009-11-30-vetoomuksen-luovutus.pdf (32 kB)

27.1.2010 Adressi vanhusasiavaltuutetun viran perustamiseksi

PDF-tiedostoadressi-vanhusasiavaltuutettu.pdf (44 kB)

20.9.2009 Iäkkäiden syrjintää koskeva kirjelmä

PDF-tiedosto2009-11-30_1-vetoomus-peruspalveluministeri-paula-risikolle.pdf (37 kB)

6.11.2019 Lausunto Vanhuspalvelulakiesityksestä

PDF-tiedostoSenioriliikkeen lausunto vanhuspalvelulain lakiesityksestä.pdf (46 kB)