Eduskunta hylkäsi kansalaisaloitteen

Eeva Kainulainen
23.3.2017

Eduskunta hylkäsi Senioriliikkeen liikkeellepaneman kansalaisaloitteen 22.3.2017.

Eduskunta hylkäsi kansalaisaloitteen työeläkeindeksin palauttamiseksi palkkatasoindeksiksi. Aloitetta kannatti yli 84000 kansalaista. Taitettu indeksi jää näin voimaan. 

- Suuri ponnistus on takanapäin. Puolentoistavuoden työ eläkeindeksin korjaamiseksi ei tuottanut toivottua tulosta. Eduskunta hylkäsi lähes yksimielisesti käynnistämämme kansalaisaloitteen taitetun indeksin kumoamiseksi. Saimme lähes 85 000 allekirjoitusta. Se ei kuitenkaan riittänyt. Silti kaikille kiitos kansalaisaloitteen hyväksi tehdystä tehdystä työstä, sanoo Senioriliikkeen puheenjohtaja Kimmo Kiljunen 

- Eläkeläiset ovat ainoa tulonsaajaryhmä, joka lakisääteisesti köyhtyy. Meidän tarjoamamme järkiperusteet eivät auttaneet ja julkisesti käyty keskustelu oli yllättävän yksipuolista, jopa leimaavaa. Mutta me emme luovuta. Oli hienoa, että vihdoin eläketurvasta ja ikäihmisten tulokehityksen ongelmista ylipäätään puhuttiin. Se oli meille voitto, sanoo Kiljunen.

Aikaa myöten myös indeksi joudutaan korjaamaan. Emme voi jatkaa loputtomiin tätä tietä. Eläkerahastot kasvavat lähes koskemattomina ja saman aikaisesti sallimme ikääntyvien ihmisten elintason laskea. Tämä eduskunta ei kyennyt tekemään oikeutta eläkeläisille. Olen varma, että tulevat eduskunnat sen tekevät. Senioriliike tulee jatkamaan työtään eläkeläisten puolesta.

Aloitteen viimeisessä käsittelyssä eduskunta äänesti sosiaali- ja terveysvaliokunnan hylkäävän mietinnön ja Eeva Elorannan (sd) mietintöön tekemän vastalauseen sekä Sari Tanuksen (kd) tekemien kahden lausuman välillä.

Elorannan vastalauseessa esitettiin, että hallitus laatii nopeasti toimenpideohjelman eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi ja eläkeläisten toimeentulon turvaamiseksi. -  Erityistä huomiota tulee kiinnittää ikääntyneiden naisten ja pieniä työeläkkeitä saavien asemaan. Osana kokonaisuutta tulee selvittää mm. vaihtoehdot kansaneläkkeen tasokorotuksen tekemiseksi ja verotuksen muuttamiseksi sekä eläkkeensaajien asumistuen, palvelujen ja palvelumaksujen vaikutus. Ohjelma tulee tuoda eduskunnan käsittelyyn selontekona syksyllä 2017, todetaan vastalauseessa. Vastalauseen olivat allekirjoittaneet Elorannan lisäksi kansanedustajat Tuula Haatainen (sd) ja Anneli Kiljunen sd). Vastalauseeseen yhtyivät edustajat Aino-Kaisa Pekonen (vas), Veronica Rehn-Kivi (rkp) ja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr).

Kansanedustaja Sari Tanuksen lausumissa esitettiin, että hallitus aloittaa valmistelut takuu-, kansan- ja pienten työkyvyttömyyseläkkeiden tuntuvan korotuksen toteuttamiseksi sekä pienten eläkkeiden verotuksen keventämiseksi. Lisäksi hän esitti, että hallitus aloittaa neuvottelut niin sanotun elinkustannuskorin sisällön tarkistamisen huomioidakseen siinä paremmin eläkeläisten elinkustannusmenot ja selvittää mahdollisuudet eläkeläisille keskeisten palvelumaksujen alentamiseksi ja etuuksien korottamiseksitoisaalta pienten eläkkeiden tason nostoa ja verotuksen keventamistä. Toisessa lausumassa Tanus esitti, että hallitus aloittaa keskustelut pienten työeläkkeiden kertaluonteisen korotuksen aikaan saamiseksi ja että hallitus käy vuoropuhelua eläkeyhtiöiden kanssa ikääntyvän väestön hyvää hoitoa ja erityisesti köyhien eläkeläisten hyvinvointia edistävien kotimaan investointien ja sijoitusohjelmien edistämiseksi.

Sekä Elomaan että Tanuksen ehdotukset hylättiin.

Eduskunnan nettisivuilta on nähtävissä istunnon pöytäkirja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan hylkäävä mietintö ja siihen tehty vastalause sekä Sari Tanuksen lausumat. Lisäksi voitte nähdä, miten kukin kansanedustaja äänesti. 

Tämän linkin takaa löytyvät mainitut tiedot:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_27+2017+5.aspx